Tietojen käyttö

EVA-tutkimusten tiedot julkaistaan kokonaisuudessaan ja tiedostoihin tehdyt muokkaukset ovat luonteeltaan teknisiä. EVA ei kuitenkaan ole vastuussa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Arvopankissa esitettyjen tulosten vuosiluku määrittyy tulosten julkistamisen, ei tiedonkeruun ajankohdan mukaan. Siksi tuloksen yhteydessä oleva vuosiluku saattaa joidenkin vuosien kohdalla erota tutkimusraportissa annetusta ajankohdasta (esim. vuoden 2008 tutkimuksen tulokset on kerätty syksyllä 2007).

Aineistoa käytettäessä on nimettävä alkuperäislähde (EVAn arvo- ja asennetutkimus).

Aineistoihin liittyviä kysymyksiä ja huomautuksia voi lähettää osoitteeseen: palaute@eva.fi