Näkemyksiä yrittämisestä:

Vuosi 2005

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Yrittäminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaurastumiseen
123821244>>
Yrittäjän työ on itsenäistä ja vapaata
20559142>>
Yrittäjän työ on mielenkiintoista ja henkisesti palkitsevaa
16522292>>
Koen henkilökohtaisesti yrittäjäksi ryhtymisen houkuttelevaksi
1021172824>>
En ole koskaan vakavissani harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä
301562326>>
Yrittäjä joutuu usein tekemään ylipitkiä työpäiviä ja työskentelemään ilman lomia
5536441>>
Yrittämiseen liittyy liian suuria taloudellisia riskejä
32461391>>
Yrittäjän ei ole sen vapaampi kuin palkansaaja, 'pomojen' tilalla vain ovat asiakkaat
244114202>>
Yrittämiseen liittyvä byrokratia on huomattava este yrittäjäksi ryhtymiselle
263722132>>
Yrittäjä on taloudellisesti turvaton ja vailla yhteiskunnan (sosiaali)turvaa
223623172>>
Yrittäjänä toimiminen vie helposti koko elämän, perheelle eikä muuhun ei jää aikaa
274712121>>
Yrittäjänä voi toteuttaa itseään ja omaa osaamistaan kaikkein parhaiten
30471381>>
Verotus ja muut lakisääteiset maksut ovat yrittäjillä kohtuuttoman korkeita
273229102>>
Ammattiliittojen vaatimukset vaikeuttavat yrittäjän toimintaa liiaksi
122143205>>
Monen yrittäjän menestys perustuu vilppiin, kuten verojen ja lakien kiertämiseen
716253318>>
Yrittäjäksi ryhdytään usein liian heppoisin perustein ja epärealistisin odotuksin
174125152>>
Suomalaisia tulisi kannustaa uusien yritysten perustamiseen jo työllisyyssyistä
34471351>>
Vaikka yrittäjissä on 'koijareita', valtaenemmistö on vastuullisia ja työteliäitä
4745610>>
Yrittäjänä menestyminen edellyttää sellaisia taitoja, joita useimmilla ei ole
193618243>>
Suomen talous tarvitsisi kipeästi paljon uusia pienyrityksiä
36411931>>
Uudet työpaikat syntyvät nykyisin paljolti vain pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
27422460>>
Yrittäjiä suositaan yhteiskunnassamme liikaa
14244328>>
Yrittäjän toimintavapautta rajoitetaan maassamme liikaa
72046235>>
Moni yrittäjä ei tee itse juuri mitään, vaan vain elää toisten työllä
36143641>>
Nyky-Suomessa pienyrittäjät ovat useammin pienituloisia kuin palkansaajia
142538175>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi