Onnellisuuden osatekijöiden tärkeys:

Vuosi 2005

Erittäin tärkeä
Tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan
En osaa sanoa


Perhe-elämä, hyvät perhe-elämän ihmissuhteet
83133100>>
Hyvät ystävyys- ja ihmissuhteet yleensä
55359100>>
Rakkauden kokemus, rakastaa/tuntea tulevansa rakastetuksi
582812200>>
Turvattu perustoimeentulo
434115100>>
Hyvät tulot, varakkuus, korkea elintaso
414354161>>
Hyvä terveys
77194000>>
Mielenkiintoinen työ, mieluisa työpaikka
354716101>>
Pysyvä ja varma työpaikka
363919411>>
Uuden oppiminen ja kokeminen, itsensä kehittäminen
224129700>>
Vapaa-aika, mielenkiintoiset harrastukset
193833900>>
Hyvä asema, sosiaalinen arvostus
3132944101>>
Yhteiskunnallinen osallistuminen, mahdollisuus vaikuttaa
3133140111>>
Hengellisyys, suhde Jumalaan
14132027216>>
Suhde luontoon, luonnosta nauttiminen
323625601>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi