Onko seuraava vahvuus vai heikkous Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta:

Vuosi 2005

Selkeä vahvuus
Lievä vahvuus
Vaikea sanoa
Lievä heikkous
Selkeä heikkous


Suomalainen koulutustaso
7718310>>
Väestön ikärakenne (verrattuna muihin maihin)
21346345>>
Maahanmuuttajien/ulkomaalaisten (kansainvälisesti vähäinen) määrä
81947234>>
Suomen maantieteellinen sijainti
412145416>>
Työssä olevan väestön osuus koko väestöstä (eli ns. huoltosuhde)
21339379>>
Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä (nyt n. 59 v.)
41638357>>
Työn tuottavuus ja tehokkuus
27471871>>
Työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen
5935420>>
Yritysjohtajien ammattitaito ja osaaminen
30431782>>
Palkkaverotuksen taso
18264519>>
Yritysverotuksen taso
17383716>>
Teknologian taso
54331110>>
Tieteellisen tutkimuksen taso yleensä
40431520>>
Poliittisen päätöksentekojärjestelmän toimivuus
72934236>>
Julkisen sektorin koko suhteessa yksityiseen
41850226>>
Julkisen sektorin toimivuus ja tehokkuus
62932276>>
Koulutusjärjestelmä, sen toimivuus ja tehokkuus
3649951>>
Kansallinen yhtenäisyys ja yksimielisyys
17423091>>
Yhteiskuntaolojen vakaus
40391641>>
EU-jäsenyys ja EMU-jäsenyys
20362995>>
Tulonjaon tasaisuus, pyrkimys sosiaaliseen tasa-arvoisuuteen
133428187>>
Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamalli yleensä
23452461>>
Työmarkkinajärjestelmä, sen rakenteet ja toimivuus
73534194>>
Yrittäjyysasenteet, suomalaisten valmius toimia yrittäjinä
73031285>>
Kansalaisten yritteliäisyys ja ahkeruus yleensä
23501791>>
Yritysten kyky kansainvälistyä ja toimia globaaleilla markkinoilla
123834152>>
Yleinen uudistumishalu, valmius ja rohkeus muutoksiin
93531223>>
Luovuus, innovatiivisuus, kyky keksiä ja kehittää uutta
234818101>>
Suomalainen kulttuuri ja sen omaleimaisuus
28431981>>
Kansallishenki, kansallinen itsetunto ja identiteetti
293822112>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi