EU:n perustuslakiin kohdistetut ehdotukset ja näkemykset:

Vuosi 2004

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


EU:sta tulisi kehittää kiinteä liittovaltio (federaatio)
28213136>>
EU tulisi pitää mahdollisimman löyhänä yhteenliittymänä
193922153>>
EU:IIe tulisi luoda yhtenäinen sosiaalipolitiikka
831232214>>
EU:IIe tulisi luoda yhteinen ulkopolitiikka
833222311>>
EU:IIe tulisi luoda yhteinen puolustus
829242215>>
Verotuksesta tulisi säätää enemmistöpäätöksin EU:ssa
922242516>>
EU:n toiminnan avoimuutta/läpinäkyvyyttä tulisi lisätä
53331011>>
Europarlamentin tulisi säätää EU:n lait
132936118>>
EU:n komission puheenjohtaja tulisi valita vaalilla Euroopan parlamentissa
22342984>>
EU:n komissiosta pitäisi tulla europarlamentin luottamusta nauttiva hallitus
21373253>>
Yksittäisten jäsenmaiden veto-oikeudesta olisi luovuttava
1517262217>>
Päätösvallan EU:ssa tulisi viime kädessä olla kansallisilla hallituksilla
29352392>>
EU:n ja kansallisten hallitusten toimivallan rajat tulisi määritellä selkeästi
41391231>>
Jokaisen jäsenmaan oma komissaari tulisi säilyttää
57271121>>
Kaikkien jäsenmaiden kesken kiertävä puheenjohtajuus tulisi säilyttää
48301351>>
EU:IIe tulisi valita riittävät valtaoikeudet omaava presidentti
410242535>>
Vallanjakoa pienten ja suurten jäsenmaiden välillä ei saisi muuttaa nykyisestä
182230208>>
EU:n rakennetta ja toimintaa tulisi yksinkertaistaa ja selkeyttää
5236810>>
EU:n perussopimuksen hyväksyminen tulisi ratkaista Suomessa kansanäänestyksellä
3619201310>>
EU:n perustuslakihankkeesta on jokaisen saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa
1416262715>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi