Toteutumisen todennäköisyys seuraavan kymmenen vuoden aikana:

Vuosi 2004

Hyvin todennäköistä
Melko todennäköistä
Vaikea sanoa
Ei kovin todennäköistä
Ei lainkaan todennäköistä


EU hajoaa
511134820>>
Eurosta luovutaan ja kansalliset valuutat otetaan uudelleen käyttöön
5694532>>
Kaikki EU-maat siirtyvät euron käyttöön
194313185>>
EU kehittyy liittovaltioksi
52435267>>
Suomi eroaa EU:sta
34134632>>
Työehtosopimukset aletaan tehdä EU-tasolla
419243614>>
EU:IIe tulee yhteinen edustaja YK:n turvallisuusneuvostossa
83032217>>
Suomalainen valitaan EU:n komission puheenjohtajaksi
621253412>>
Pohjoismainen yhteistyö kuihtuu merkityksettömäksi
72518399>>
Ulkomaalaisten määrä Suomessa kasvaa nykyisestä moninkertaiseksi
184012262>>
Uusi Eurooppaa koskeva suursota syttyy
25153936>>
Kansainvälinen terrorismi ulottuu myös Suomeen
123818264>>
Suomi liittoutuu sotilaallisesti
124325154>>
Venäjä nousee Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi
93330233>>
Suomi pysyy kilpailukyvyltään maailman kärkimaiden joukossa
94127192>>
Kiina nousee taloudelliseksi ja poliittiseksi mahtimaaksi
194224121>>
Maailmankauppa vapautuu myös maatalouden ja palvelujen osalta
63336222>>
Kansainvälinen rikollisuus nousee vakavaksi ongelmaksi Suomessa
153919241>>
Kansallisuuksien väliset konfliktit lisääntyvät Euroopassa
103624253>>
Monet kehitysmaat pääsevät irti köyhyydestä
15135129>>
Euroopan ja USAn poliittis-taloudellinen yhteistyö vähenee huomattavasti
31535405>>
YK:n vaikutusvalta kasvaa merkittävästi
21428468>>
Yhdysvallat menettää johtavan asemansa maailmassa
415244411>>
Kansainväliset ympäristösopimukset ja -säädökset tiukentuvat olennaisesti
165313132>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi