NATO-jäsenyyttä koskevat näkemykset:

Vuosi 2004

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Puolustusmenomme kasvaisivat huomattavasti jäsenyyden seurauksena
66248>>
Niin kauan kuin Venäjä ei ole NATOn jäsen, Suomenkaan ei tule olla
213442>>
Suomen ulkoinen turvallisuus lisääntyisi/vahvistuisi NATO-jäsenyyden myötä
303433>>
Jäsenyys velvoittaisi suomalaiset sotimaan eri puolilla maailmaa
641815>>
NATO-Suomeen sijoitettaisiin muiden jäsenmaiden sotilaita ja aseita
602216>>
NATO-maana Suomi joutuisi luopumaan yleisestä asevelvollisuudesta ja aluepuolustusjärjestelmästä
213739>>
Mikäli Ruotsi liittyy NATOon, Suomenkin tulisi liittyä
232451>>
Jäsenyys voisi johtaa arvaamattomiin seurauksiin, suuriin uusiin uhkiin
482920>>
Baltian maiden liittyminen NATOon kiirehtii myös Suomen jäsenyyttä
212848>>
USAn nykypolitiikan 'sotaisuus' loitontaa suomalaisia yhä kauemmas NATOsta
642211>>
Jäsenenä Suomi saisi vaikutusvaltaa ja voisi vaikuttaa NATOn päätöksiin
182851>>
Suomen asema ja painoarvo EU:ssa vahvistuisi NATO-jäsenyyden myötä
193345>>
Terrorismin vastainen taistelu tarvitsee NATOa, YK ei siihen yksin kykene
313333>>
Historia on osoittanut perinteisen puolueettomuuspolitiikan parhaaksi Suomelle
622411>>
Kysymys Suomen NATO-jäsenyydestä tulisi ratkaista kansanäänestyksellä
611422>>
Suomen ei kannata liittyä NATOon, koska se kuitenkin hajoaa pian
125035>>
Koska NATO on läntisten demokratioiden yhteenliittymä, sitä ei ole järkevää pelätä
313926>>
NATO on vain USAn sätkynukke, johon Suomen ei kannata liittyä
443221>>
NATOn turvatakuut eivät ole uskottavia, koska jokainen jäsenmaa päättää avunannosta itsenäisesti
424015>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi