Suhtautuminen kansainvälistä politiikkaa ja taloutta koskeviin väittämiin:

Vuosi 2004

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Maailmankaupan vapauttaminen hyödyttäisi sekä kehitys- että rikkaita maita
102829227>>
Maailman kauppajärjestö WT0 ajaa vain rikkaiden maiden etuja
133732132>>
Myös palveluiden kansainvälinen kauppa tulisi vapauttaa (rajoitukset poistaa)
103133184>>
Kansainvälisten investointien vapauttaminen hyödyttäisi kaikkia maita
72539206>>
YK on menettänyt toimintakykynsä kansainvälisen politiikan ohjaajana
154323151>>
YK:sta tulisi tehdä todellinen maailmanhallitus
1522292010>>
Suomen ja muiden rikkaiden maiden tulisi tuntuvasti lisätä kehitysapuaan
132723269>>
Kehitysapu hyödyttää vain saajamaiden korruptoituneita johtajia
173424203>>
Kansainvälisten ympäristösopimusten määräykset uhkaavat Suomen kilpailukykyä
919253211>>
Ympäristöongelmat on ratkaistava kansainvälisesti, koska saasteet eivät tunne rajoja
5930521>>
EU:n jäsenenäkin Suomen tulisi ensisijaisesti kehittää Venäjän-suhteitaan
224022112>>
Taantuvan Euroopan sijasta Suomen tulisi kehittää suhteitaan kehittyvään Aasiaan
123536132>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi