Sopii kuvaamaan henkilökohtaista käsitystä EU:sta:

Vuosi 2004

Sopii hyvin
Toisaalta sopii, toisaalta ei
Sopii huonosti
En osaa sanoa


Kertoo avoimesti tavoitteistaan ja toiminnastaan
741437>>
Lujittaa rauhan säilymistä Euroopassa
3937129>>
Ottaa ympäristönsuojelun vakavasti
2844197>>
Demokraattinen
1242349>>
Salailee asioita
33332110>>
Tasoittaa Euroopan maiden hyvinvointi- ja elintasoeroja
2440259>>
Toimii vahvojen ehdoilla
6122105>>
Ei välitä jäsenmaidensa kansalaisten mielipiteistä
3936167>>
Tarpeellinen Saksan ylivaltapyrkimysten estämiseksi
21302917>>
Korostaa liikaa taloudellisia arvoja, laiminlyö sosiaalisia
35371313>>
Vastuullinen
9463012>>
Byrokraattinen
6315109>>
Tehokkaasti johdettu
5265611>>
Edistää koko Euroopan hyvinvointia
19462310>>
Nopeasti kehittyvä
17403010>>
Yhdenmukaistaa liiaksi eri maiden oloja ja kulttuureja
3530249>>
Uhka pienten maiden kansalliselle olemassaololle
4024267>>
Nykyajan Neuvostoliitto, epäonnistumaan tuomittu utopia
17263519>>
Lähentää/edistää eri maiden kansalaisten vuorovaikutusta
3640139>>
Epäluotettava sopimuskumppani, josta ei edes pääse eroon
20303314>>
Kaikkia hyödyttävä työnjako- ja yhteistoimintajärjestelmä
8413017>>
Toimii vain taloudellisesti hyvinä aikoina, riitautuu huonoina
33321616>>
Vahvistaa Euroopan asemaa maailmanlaajuisessa kilpailussa
453498>>
Jäämässä ajastaan jälkeen/taantuva
12362919>>
Osa väistämätöntä maailmanlaajuista integraatiokehitystä
30331122>>
Palvelee talouselämän tarpeita, ei tavallisten ihmisten
4633127>>
Länsimaisen sivistyksen ja arvomaailman vankka puolustaja
25382013>>
Kansallisten kulttuurien kuihduttaja
28292911>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi