Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan?

Vuosi 2003

Paljon enemmän
Hieman enemmän
Kuten nykyisin
Hieman vähemmän
Paljon vähemmän
En osaa sanoa


Työllisyyden parantaminen/työttömyyden vähentäminen
66256101>>
Valtiontalouden hoitaminen, tarkka taloudenpito
272936404>>
Valtion velan vähentäminen
162744914>>
Valtionyhtiöiden yksityistäminen, osakkeiden myynti sijoittajille
41227222511>>
Verotuksen alentaminen
253427842>>
Köyhyyden poistaminen, syrjäytymisen estäminen
533112111>>
Sosiaaliturvan kehittäminen yleensä
293331511>>
Maamme NATO-jäsenyyden edistäminen
5721154012>>
Terveydenhuollon kehittäminen, hoidonsaannin turvaaminen
543311101>>
Koulutuksen kehittäminen, koulutukseen panostaminen
273535201>>
Ympäristönsuojelu
212741821>>
Palkansaajien asema, työelämän kehittäminen
273730412>>
Yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan vahvistaminen
313825313>>
Työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen
203630725>>
Sosiaaliturvan väärinkäytön estäminen
502420322>>
Kasvukeskusten ongelmien helpottaminen
153438734>>
Maaseudun ja syrjäalueiden ongelmien helpottaminen
453416312>>
Rikollisuuden torjunta
642311101>>
Ulkomaalaisten/siirtolaisten maahanmuuton edistäminen
4133919204>>
Markkinaehtoisuuden ja kilpailun edistäminen
520491457>>
EU-asiat, aktiivisuus unionin kehittämisessä (laajentuminen jne.)
4124718127>>
Yritystoiminnan sääntely ja valvonta
616491558>>
Kuntien talouden ja palvelujen turvaaminen
354220201>>
Kehitysyhteistyö, kehitysmaiden auttaminen
8174815102>>
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen
212643631>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi