Arvioikaa seuraavia yhteiskunnallisia vaikuttajia erikseen sen mukaan, pidättekö kyseisen vaikuttajan valtaa maassamme tällä hetkellä liian suurena, sopivana vai liian pienenä?

Vuosi 2003

Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Ammattiyhdistysliike
295813>>
Eduskunta
156619>>
Euroopan unioni, EU
67303>>
Hallitus
26714>>
Kirkko
196615>>
Kuntien päätöksentekijät
146125>>
Luonnonsuojelijat
374321>>
Ns. markkinavoimat
56404>>
Oikeuslaitos
76033>>
Pankit
48502>>
Perhe
14059>>
Poliisi
34354>>
Poliittiset puolueet
39575>>
Puolustusvoimat
78111>>
Suuryritykset
55432>>
Tasavallan presidentti
76826>>
Tiedotusvälineet, media
53452>>
Työnantajajärjestöt
32626>>
Virkamiehistö
36604>>
Yksityinen kansalainen
12475>>
Yleensä kansalaisjärjestöt
35542>>
Yliopistot ja korkeakoulut
47323>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi