Miten seuraavat veropoliittiset väitteet ja uudistusehdotukset vastaavat Teidän henkilökohtaista mielipidettänne?

Vuosi 2003

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Verotus Suomessa on kaiken kaikkiaan liian ankaraa
701515>>
Mikäli palkkaverotusta alennettaisiin, työllisyys paranisi merkittävästi
394318>>
Verojen alentaminen uhkaisi välttämättömien hyvinvointipalvelujen rahoitusta
433324>>
Korkea palkkatuloverotus saa monet ns. osaajat jättämään Suomen
492724>>
Jos joku huippupalkkainen lähtee maastamme hieman enemmän ansaitakseen, lähteköön vain
621820>>
Mikäli palkkaverotusta ei alenneta, suuryritykset siirtävät pääkonttoreitaan ulkomaille
443818>>
Verotus maassamme on kohtuullista sillä saatavaan sosiaaliturvaan/yhteiskunnan palveluihin nähden
372539>>
Verotus kohdentuu eri tulomuotoihin (palkka-, pääoma- ym. tulot) pääpiirteissään oikeudenmukaisesti
152759>>
Eri tulotasoilla palkkaverotus (veroprogressio) on nykyisin oikeudenmukaista
222750>>
Yritysverotus on maassamme liian korkealla tasolla
334522>>
Pääomatulojen verotus on maassamme liian korkealla tasolla
243046>>
Palkkatulojen (ml. eläketulot) verotus on maassamme liian korkealla tasolla
711910>>
Keveämpi verotus lisäisi kansalaisten työhaluja ja kannustaisi yrittämään
72199>>
Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus ja palvelut ovat hyvä vastine verorahoille
542619>>
Verotuksen kautta tasataan väestöryhmien välisiä toimeentuloeroja liian paljon
213247>>
Veronkierto on nyky-Suomessa yleistä ja siihen perustuva ns. harmaa talous laajamittaista
62317>>
Veronkierto on vakava rikos, josta pitäisi säätää nykyistä kovempia rangaistuksia
64279>>
Suomen kokonaisverotus tulisi alentaa EU-maiden keskimääräiselle tasolle
652510>>
Tehokkaasti toimien hyvät julkiset palvelut voitaisiin taata nykyistä kevyemmällä verotuksella
553313>>
Korkea veroaste kuuluu pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntamalliin, ja tulee siksi hyväksyä
262845>>
Jos veroja alennettaisiin, suomalaisilla olisi varaa kustantaa itse nyt maksutta saamansa palvelut
223642>>
Verotuksen painopistettä tulisi siirtää työn verottamisesta kuluttamisen verottamiseen
503318>>
Veronalennusten myötä kokonaisverotulot kasvaisivat lisääntyneen toimeliaisuuden seurauksena
394813>>
Verotusta ei tule alentaa, jos se johtaa sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden heikkenemiseen
641917>>
Koen oman verotukseni epäoikeudenmukaisen korkeaksi
432533>>
Veroja maksamalla koen hyödyttäväni yhteiskuntaa ja kantavani vastuuni sen kehittämisestä
661915>>
Verotusjärjestelmämme olennainen muuttaminen on poliittisesti mahdotonta
214238>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi