Miten seuraavat politiikkaa koskevat yleiset väitteet ja luonnehdinnat vastaavat sitä kokonaiskuvaa, joka Teillä on nykyisestä suomalaisesta politiikasta?

Vuosi 2003

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Ei lainkaan


Ammattitaitoista ja asiantuntevaa
24020344>>
Kehittynyt viime vuosina parempaan suuntaan
125352910>>
Moraalisesti korkeatasoista
119254015>>
Yhdenmukaistunut liiaksi, puolueiden erot hämärtyneet
254321102>>
Muuttunut liian ammattimaiseksi, leipätyöksi liian monelle
33421682>>
Kuuntelee tarkoin kansalaisten mielipiteitä, toteuttaa kansan tahtoa
17145424>>
Vailla selkeitä ideologisia linjanvetoja, kaventunut pelkäksi päivänpolitiikaksi
204422122>>
Valta keskittynyt liian harvoihin käsiin, todellisten päättäjien piiri pieni
42371372>>
Kansainvälisesti vertaillen korkeatasoista ja asiallista
63440156>>
Lujittaa luottamusta edustuksellisen demokratian toimivuuteen
216373511>>
Toimii liiaksi kabineteissa, piilossa julkisuudelta ja kansalaisten kontrollilta
263621152>>
Toimii liiaksi markkinoiden/talouden ja suuryritysten ehdoilla
263722132>>
Toimii liiaksi median/julkisuuden ehdoilla
163529183>>
Toimii liiaksi virkamiesten (päätösten valmistelijoiden) ehdoilla
153633142>>
Toimii liiaksi etujärjestöjen (kuten ay-liike) ehdoilla
132334254>>
Toimii liiaksi EU:n ehdoilla
343122112>>
Yhteistyökyvytöntä taktikointia ja riitelyä, kilpailijoiden kampittamista
233724152>>
Mainettaan parempaa, vakavamielistä ja vastuullista työtä
320303512>>
Avointa ja läpinäkyvää
310304116>>
Muuttumatonta, aina samaa riippumatta ketkä vallassa
243819164>>
Henkilöitynyt liiaksi asiakysymysten kustannuksella
194031101>>
Uhrautuvaa työtä yhteiseksi hyväksi
29214523>>
Tahmeaa ja tehotonta, tuottaa vain vesittyneitä kompromisseja
163427194>>
Populistista, helppohintaista kansan kosiskelua
183524194>>
Pikemminkin oman edun kuin kansalaisten edun tavoittelua
363216143>>
Kiinnostavaa, aktivoi kansalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan
26185025>>
Monimutkaistunut vaikeasti seurattavaksi/arvioitavaksi
143625215>>
Läpeensä mätää, luotaantyöntävää
1418262518>>
Kaipaa kokonaan uusia, kansan tahtoa kunnioittavia rehellisiä toimijoita
38331693>>
Ongelmistaan huolimatta välttämätöntä, ainoa tapa hoitaa yhteisiä asioita
30401984>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi