Suomen pitäisi pyrkiä EU:ssa:

Vuosi 2002

Ehdottomasti
Kyllä
Ehkä, ehkä ei
Ei
Ehdottomasti ei


Keskittymään pääasiassa kansallisten etujensa ajamiseen
203823152>>
Keskittymään koko unionia koskeviin kysymyksiin
9482892>>
Edistämään EU:n ja Venäjän välisiä suhteita
14512462>>
Kehittämään EU:n yhteistä sosiaalipolitiikkaa pohjoismaisen mallin suuntaan
18522151>>
Pitämään EU mahdollisimman löyhänä yhteenliittymänä
112731234>>
Luomaan EU:sta kiinteä liittovaltio (federaatio)
26263330>>
Edistämään EU:n laajentumista uusiin jäsenmaihin/Itä-Eurooppaan
32542216>>
Ajamaan erityisesti Viron pääsyä EU:n jäseneksi
83438153>>
Tehostamaan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa
6629200>>
Osallistua aktiivisesti EU:n toimiin terrorismin torjumiseksi
52331121>>
Edistää avoimuutta/läpinäkyvyyttä EU:n toiminnassa
46401110>>
Edistämään EU:n yhteisten kriisinhallinta-/valmiusjoukkojen perustamista
133532135>>
Tehostamaan EU:n yhteistä ympäristöpolitiikkaa
36471031>>
Vahvistamaan pienten jäsenmaiden vaikutusvaltaa EU:n päätöksenteossa
4642810>>
Edistämään EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan luomista
16432782>>
Edistämään EU:n yhteisen puolustuksen luomista
92638177>>
Edistämään EU:n yhteisen työllisyyspolitiikan luomista
16472571>>
Tehostamaan unionin yhteistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa
15472861>>
Turvaamaan Suomen maatalouden elinkelpoisuus
5335721>>
Vahvistamaan kansallisten kulttuurien säilymistä elinvoimaisena
4543810>>
Vähentämään virkavaltaisuutta ja hallinnon monimutkaisuutta EU:ssa
51341010>>
Edistämään sukupuolten tasa-arvoa unionissa
40431220>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi