Millainen vaikutus EU-jäsenyydellä on nähdäksenne tähän mennessä ollut seuraaviin asioihin maassamme?

Vuosi 2002

Myönteinen vaikutus
Ei olennaista vaikutusta
Kielteinen vaikutus
En osaa sanoa


Elinolot maassamme kokonaisuutena
1651158>>
Elintaso ja aineellinen hyvinvointi
1361148>>
Kansantalouden tila/kehitys
20501214>>
Työllisyystilanne
12591610>>
Vienti ja ulkomaankauppa
4433416>>
Yritystoiminnan vireys yleensä
3043619>>
Kilpailu yritystoiminnassa
29341123>>
Korkotaso
3833619>>
Verotuksen taso
7651214>>
Palkkataso
3691213>>
Hintataso yleensä
1950217>>
Elintarvikkeiden hintataso
2742236>>
Elintarvikkeiden laatutaso
1348307>>
Kulttuuriolot
1662416>>
Koulutusolot
1864411>>
Tiede ja tutkimustoiminta
2746222>>
Sosiaaliturva
2642010>>
Terveydenhuolto
3661910>>
Työympäristö ja työolot
9671012>>
Ympäristönsuojelu
31441310>>
Hyvinvointierot eri väestöryhmien välillä
3443911>>
Hyvinvointierot maan eri alueiden välillä
5354711>>
Kansalaisten oikeusturva
15541513>>
Sukupuolten tasa-arvo/naisten asema
972511>>
Kansallinen itsemääräämisoikeus
230579>>
Suomen turvallisuuspoliittinen asema
22481314>>
Suomen suhteet Venäjään
1563713>>
Pohjoismainen yhteistyö
17531711>>
Suomen vaikutusvalta Euroopassa
3643810>>
Suomi-kuva ulkomailla, maamme imago
4241410>>
Suomalaisten itsetunto/minäkuva/identiteetti
22491610>>
Suomi pääomien sijoituskohteena
2641822>>
Maan henkinen ilmapiiri
11452912>>
Yleinen yhteiskuntamoraali
4512715>>
Demokratian toimivuus
5512614>>
Yksilön vaikutusmahdollisuudet
7443710>>
Rikollisuuden määrä
5305310>>
Byrokratian määrä
6166511>>
Palkansaajaväestön asema
5661511>>
Maatalousväestön asema
713698>>
Eläkeläisväestön asema
2513015>>
Yrittäjien asema
19441519>>
Nuorten asema
20541113>>
Oma asemanne ja elämänne
1066165>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi