Kysymys EU:n laajentumisesta Itä- ja Keski-Eurooppaan/Baltiaan on yksi unionin suurimmista haasteista. Jos oletetaan, että (joistakin) näistä maista tulee lähivuosina EU:n jäseniä, millaisia seurauksia arvioitte sillä olevan?

Vuosi 2002

Todennäköistä
Vaikea sanoa
Epätodennäköistä


EU:n merkitys maailmantaloudessa kasvaa
413422>>
Suomen ja muiden nykyisten jäsenmaiden jäsenmaksut kasvavat huomattavasti
70234>>
Estää kriisien/uusien Jugoslavian tapaisten sisällissotien syntymisen Euroopassa
274526>>
Johtaa Venäjän eristymiseen muusta Euroopasta
184237>>
Monimutkaistaa entisestään EU:n päätöksentekojärjestelmää
64268>>
Lisää talouskasvua ja vaurautta läpi Euroopan
194038>>
Lujittaa EU:n itsepuolustusta
244528>>
Maatalouden ylituotanto paisuu EU:ssa entisestään
393919>>
Suomen maatalous menettää kilpailukykynsä
513016>>
Muuttaa EU:n luonteen todelliseksi Euroopan unioniksi nykyisen 'Länsi-Euroopan unionin' sijasta
384712>>
Itäisistä jäsenmaista tulee riippa, joka estää/jarruttaa läntisten kehitystä
374218>>
Rasittaa unionin taloutta vain lyhyen siirtymävaiheen ajan, tarjoaa suuria etuja myöhemmin
234529>>
Tuo uutta liikkuvaa työvoimaa EU:n työmarkkinoille, myös Suomeen
69218>>
Laajentuminen vaikeuttaa/hidastaa integraation tiivistämistä
33569>>
Rikastuttaa EU:ta kulttuurisesti
582613>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi