Suomi siirtyy ensi vuoden alussa yhteisen rahayksikön euron käyttöön. Miten seuraavat tätä muutosta koskevat oletukset ja väitteet vastaavat Teidän henkilökohtaisia käsityksiänne?

Vuosi 2002

Pitkälti/täysin
Jossain määrin
Vaikea sanoa
Ei juurikaan
Ei lainkaan


Muutos on valmisteltu niin hyvin, että se tapahtuu sujuvasti/suuremmitta ongelmitta
224213137>>
Suomalaiset kokevat muutoksen yleisesti ottaen myönteisenä asiana
828173214>>
Henkilökohtaisesti koen euroon siirtymisen myönteiseksi ja perustelluksi
212682022>>
Muutos herättää kansalaisissa paljon kritiikkiä ja tyytymättömyyttä
314510102>>
Väärinkäsityksiä ja (tahattomia) virheitä tulee paljon esim kaupoissa asioitaessa
3844771>>
Huijatuksi tulemista, vilppiä ja sen yritystä esiintyy (aluksi) paljon
34391591>>
Sekaannusta ja stressiä syntyy etenkin vanhemman väestön keskuudessa
6130421>>
Suomalaiset oppivat nopeasti palkkojensa, verojensa ja menojensa euroissa laskemisen
274116104>>
Uuden eurorahat ovat kauniita ja tuovat tervetullutta vaihtelua/virkistystä
1017232522>>
Hintojen suora kansainvälinen vertailtavuus saa aikaan hintojen laskua Suomessa
414252826>>
Suomalainen identiteetti heikkenee, kun tunneside markkaan katkeaa
293013188>>
Euro sitoo Suomen entistä tiukemmin siihen kulttuuripiiriin, johon maamme kuuluukin
1122312013>>
Markasta luopuminen merkitsee itsenäisyytemme lopullista menettämistä
222591923>>
Matkustaminen ja ostosten teko ulkomailla/euroalueen maissa yksinkertaistuu
6227531>>
EU-maiden kansalaisten yhteenkuuluvuus vahvistuu yhteisen valuutan myötä
183421177>>
Eurosta tulee maailmanvaluuttana vahva kilpailija dollarille
183230116>>
EUsta tulee maailmassa USAn veroinen vaikuttaja
821342412>>
EU:n kehitys kohti liittovaltiota etenee yhteisen valuutan myötä
143236133>>
Taloudelliset yhteydet (sijoitukset, yrityskaupat ym.) lisääntyvät EU-maiden kesken
17432881>>
EU-maiden talouspolitiikka yhtenäistyy/yhdentyy muutoksen seurauksena
103736112>>
EU-maat jakaantuvat haitallisesti 'kahden kerroksen väeksi'
183037102>>
Euron käyttöönotto vauhdittaa Ruotsin ja Britannian EMU-jäsenyyttä
143038114>>
Suomen vaikutusmahdollisuudet EU:ssa/painoarvo Euroopassa kasvaa
518323013>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi