Miten seuraavat asiat vastaavat Teidän henkilökohtaisia tuntemuksianne ja käsityksiänne Yhdysvalloissa tapahtuneista terrori-iskuista?

Vuosi 2002

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Ei lainkaan


Terrori-iskut järkyttivät/koskettivat minua poikkeuksellisella tavalla
33427133>>
Oma turvallisuudentunteeni koko kolauksen
1128152618>>
Aion välttää lentämistä ja yleensäkin matkustamista (maailmalla)
1010192534>>
Iskuilla on suuria ja kauaskantoisia maailmanpoliittisia seurauksia
47351221>>
Iskuilla tuskin on lopulta suurtakaan vaikutusta tulevaisuuteen
812282820>>
EU toimi oikein antaessaan tukensa USAn toimille terrorismin häivittämiseksi
36272095>>
Suomen päättäjien ei olisi pitänyt antaa tukeaan USAn toimille
1113272125>>
Maailma jakaantuu entistä pahemmin rikkaisiin ja köyhiin
34302373>>
YK:n vaikutusvalta kasvaa merkittävästi
92540195>>
Tapahtumat lähensivät ratkaisevalla tavalla länsimaita ja Venäjää
25422362>>
Vastakohtaisuus hyvinvoivien maitten ja kolmannen maailman välillä kärjistyy
29382451>>
Iskujen taustalla ovat pikemminkin taloudelliset kuin uskonnolliset syyt
202528159>>
Islam on yhtä rauhanomainen uskonto kuin kristinuskokin
1518232022>>
Mitkään voimatoimet eivät ole liian kovia terrorismin kitkemiseksi
2418222013>>
Voimatoimet synnyttävät loputtoman koston kierteen ja uusia terrori-iskuja
36331963>>
Terrori-iskut laajenevat vielä muihinkin länsimaihin/EU-maihin
15353792>>
Terrorismia ei voida poistaa, ellei puututa niihin syihin, jotka sitä synnyttävät
53311032>>
Vaikkakin tuomittavia, terrori-iskut ovat tavallaan ymmärrettäviä
818162035>>
Suomen ja koko EU:n pitäisi tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa
392518125>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi