Vaikuttajan määräysvalta maassamme tällä hetkellä:

Vuosi 1999

Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Ammattiyhdistysliike
325214>>
Eduskunta
146024>>
Euroopan unioni, EU
63323>>
Hallitus
27646>>
Kirkko
216413>>
Kuntien päätöksentekijät
205621>>
Luonnonsuojelijat
453518>>
Ns. markkinavoimat
62342>>
Oikeuslaitos
115036>>
Pankit
53442>>
Perhe
14354>>
Poliisi
44154>>
Poliittiset puolueet
49444>>
Puolustusvoimat
87614>>
Suuryritykset
56402>>
Tasavallan presidentti
206315>>
Tiedotusvälineet, media
66311>>
Työnantajajärjestöt
29617>>
Virkamiehistö
40534>>
Yksityinen kansalainen
12276>>
Yleensä kansalaisjärjestöt
35242>>
Yliopistot ja korkeakoulut
47024>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi