Miten seuraavat asiat ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana muuttuneet:

Vuosi 1999

Suuri myönteinen muutos
Pieni myönteinen muutos
Ei muutosta/vaikea sanoa
Pieni kielteinen muutos
Suuri kielteinen muutos


Suomen asema Euroopan maiden joukossa
30471254>>
Markkinatalousjärjestelmä ja sen kehityspiirteet
732271813>>
Demokratian toimivuus, kansalaisten vaikutusmahdollisuudet
219382613>>
Työolot, työpaikkojen ilmapiiri
317153429>>
Työn ja toimeentulon varmuus, taloudellinen turvallisuus
29103147>>
Ulkoinen turvallisuus, maamme turvallisuuspoliittinen asema
103338124>>
Sisäinen turvallisuus, rikollisuuden ja väkivallan määrä
1294045>>
Tulo- ja hyvinvointierot väestöryhmien kesken
14143544>>
Luonnon ja ympäristön tila
328233311>>
Aineellinen hyvinvointi, elintaso
53423269>>
Henkinen hyvinvointi, ihmisen onnellisuus
07214327>>
Yleinen yhteiskuntamoraali
03164534>>
Oikeusjärjestelmän toimivuus
05313824>>
Yritysten asema/toimintaedellytykset
33042184>>
Median/tiedonvälityksen taso ja toimintatavat
317273516>>
Sosiaaliturvan taso ja kattavuus
414283815>>
Koulutusjärjestelmä, kolutuksen taso/kehitys
104124185>>
Teknologinen kehitys ja sen vaikutukset yhteiskuntaan
22501762>>
Kansallisen kulttuurin asema
42848153>>
Suomalaisten itsetunto
74126177>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi