Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat mielestänne muuttoliikkeeseen:

Vuosi 1999

Erittäin paljon
Melko paljon
Vaikea sanoa
Melko vähän
Ei lainkaan


Urbaani kaupunkimainen elinympäristö/elämäntapa
103815295>>
Kansainvälisempi ilmapiiri, kulttuurinen monimuotoisuus
83420296>>
Koulutusmahdollisuudet (omat tai lasten)
4048441>>
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
164712193>>
Työn ja toimeentulon hankkiminen/etsintä
7322210>>
Urakehitysmahdollisuudet, uralla eteneminen
4940630>>
Vapaa-ajan viettomahdollisuudet, huvi- ja viihdetilaisuudet
134016244>>
Liikenne- ja matkustusyhteydet (kotimaahan ja ulkomaille)
143518255>>
Mahdollisuus monipuolisiin ihmissuhteisiin
521253511>>
Tietoyhteydet, tiedonsaantimahdollisuudet
623223411>>
Monipuoliset kauppapalvelut, erikoisliikkeet
133915255>>
Terveys- ja sosiaalipalvelut
83220298>>
Kulttuuripalvelut, vilkas kulttuurielämä
103322276>>
Kaupunkien parempi taloudellinen tilanne/kunnallisverotuksen taso
82926287>>
Erilainen poliittinen ilmapiiri, ideologiset syyt
28283524>>
Olosuhteiden pakko, syrjäseudulla ei tule toimeen
5927641>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi