Miten seuraavat luonnehdinnat kuvaavat näkemystänne suomalaisesta mediasta:

Vuosi 1999

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Ei lainkaan


Ammattitaitoinen ja journalistisesti korkeatasoinen
54922202>>
Kehittynyt viime vuosina parempaan suuntaan
43031257>>
Pinnallistunut/viihteellistynyt liikaa
263820112>>
Yhdenmukaistunut liiaksi, eri viestimien omaleimaisuus vähentynyt
204123102>>
Sanavapauden ja moniarvoisuuden tehokas toteuttaja
83625234>>
Kaupallistunut liiaksi
34391672>>
Nopea ja tehokas tiedonvälittäjä
3747741>>
Omistus keskittymässä liian harvoihin käsiin
33282961>>
Pienen ihmisen puolella vallanpitäjiä vastaan
215264014>>
Korostaa liikaa sensaatioita asioiden kustannuksella
44361052>>
Asenteellinen, toimittajien mielipiteitä toitottava
183727121>>
Objektiivisuuteen (puolueettomuuteen) pyrkivä, totutta tiukasti tavoitteleva
217274010>>
Antaa hyvän tietopohjan kansalaisille yhteiskunnan asioista
54522194>>
Huomattava vallankäyttäjä
39391341>>
Kansainvälisesti vertaillen laadukas ja asiallinen
83837103>>
Toimii liiaksi tuomarin roolissa
143531142>>
Monissa tapauksissa mennyt liian pitkälle ihmisjahdissaan
38331493>>
Liian kritiikitön, syö kiltisti päättäjien käsistä
122629245>>
Henkilöistää politiikkaa liiaksi asiakysymysten kustannuksella
16393191>>
Rakentavasti kriittinen, puuttuu vain todellisiin epäkohtiin
21126479>>
Pakottaa julkisuuden henkilöt toimimaan median ehdoilla
174023143>>
Herkkähipiäinen, ei siedä asiallistakaan arvostelua
133232163>>
Kostaa lopulta arvostelijoilleen
153135123>>
Yksinkertaistaa monimutkaiset asiat kyllä/ei -kysymyksiksi
153531142>>
Pitää uutisaineksen 'myyvyyttä' sen asiallista merkitystä tärkeämpänä
34421451>>
On parantanut valppaudellaan politiikan ja talouden moraalia
62830249>>
Asennoitumiseltaan yritys- ja elinkeinoelämävastainen
29393312>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi