Mitä käsite 'parempi elämä' merkitsee Teille henkilökohtaisesti:

Vuosi 1999

Erittäin tärkeä
Tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan
En osaa sanoa


Parempaa elintasoa, parempia kulutusmahdollisuuksia
1022313041>>
Mahdollisuutta kokea ja oppia uusia asioita, kehittää itseään
264026510>>
Sisäistä mielenrauhaa, henkistä harmoniaa ja tasapainoa
552812300>>
Mahdollisuutta nauttia kulttuurista ja taiteesta
1220292961>>
Parempaa sosiaalista turvallisuutta, perustoimeentulon varmuutta
393419510>>
Enemmän vapaa-aikaa, parempia harrastusmahdollisuuksia
1226342221>>
Mahdollisuutta matkustaa, tutustua eri maihin ja kulttuureihin
1623262750>>
Pysyvää ja varmaa työpaikkaa
532312531>>
Mielenkiintoista ja haasteellista työtä
453314321>>
Vähäisempää painetta, kiirettä ja rasitusta työssä
2931231131>>
Mahdollisuutta edetä uralla, päästä eteenpäin elämässä
1829261941>>
Parempia yhteiskunnallisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
718293481>>
Luonnonläheistä elämää, vuorovaikutusta luonnon kanssa
2929271111>>
Kulutus- ja kilpailuyhteiskunnan oravanpyörästä pois hyppäämistä
1822292053>>
Hengellisyyttä, läheistä suhdetta Jumalaan
14122028203>>
Parempaa yhteiskuntamoraalia ja -etiikkaa
2929241122>>
Läheisiä perhe-elämän ihmissuhteita
62249200>>
Läheisiä ystävyys- ja ihmissuhteita yleensä
513310200>>
Mahdollisuutta omaan rauhaan, saada enemmän aikaa itselleen
303624610>>
Hyvää terveyttä, voimia suoriutua eri elämänalueilla
71224000>>
Kestävän arvopohjan ja ihanteiden lyötämistä omalle elämälle
343421611>>
Suurempaa yksilövapautta, yhteiskunnan holhouksen vähentämistä
1527302032>>
Suurempaa yhteisvastuuta ja solidaarisuutta kansalaisten kesken
2029321322>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi