Miten seuraavat kuvaavat suhdettanne tietotekniikkaan ja näkemyksiänne yhteiskuntamme tietokoneistumisesta:

Vuosi 1999

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Ei lainkaan


Elinehto jotta maamme voi pärjätä maailmanlaajuisessa kilpailussa
37451041>>
Muodostuu entistä tärkeämmäksi maamme vientialaksi tulevaisuudessa
38451221>>
Kohentaa/uudistaa Suomen ulkoista kuvaa maailmalla
34461331>>
Yhdentää/pienentää maailmaa, poistaa valtioiden rajoja
25432162>>
Lähentää eri maiden kansalaisia ja kulttuureja (esim. internet)
22481881>>
Vähentää maassamme enemmän työpaikkoja kuin luo uusia
122039206>>
Aiheuttaa eriarvoisuutta, jakaa kansan tietotekniikan 'osaajiin' ja 'osaamattomiin'
243621152>>
Luo tasa-arvoa koska laajat tieto- ja yhteysverkot ovat kaikkien käytettävissä
63127266>>
Kohottaa kansalaisten tiedon tasoa ja tiedonsaantimahdollisuuksia
18541582>>
Lisää työn tuottavuutta
123436123>>
Lisää sosiaalista kanssakäymistä, lähentää ihmisiä toisiinsa
314234016>>
Vierannuttaa ihmisiä toisistaan koska kommunikointi tapahtuu koneiden kautta
233620134>>
Johtaa etätyön lisääntymiseen
27521441>>
On riskialtista, yhteiskunta joutuu tietoteknisten järjestelmien armoille
233523123>>
Sähköinen kauppa korvaa perinteisiä kaupankäynnin muotoja
104022205>>
Parantaa suoria osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia (mm. sähköposti)
16492192>>
Vaarantaa yksityisyyden suojan, lisää ihmisten valvontaa (mm. tietorekisterit)
243921112>>
helpottaa arkielämää ja asiointia monin tavoin (mm. pankkiyhteydet kotoa)
29491172>>
Olen henkilökohtaisesti kiinnostunut tietokoneista ja -tekniikasta
213562312>>
Käytän tietokonetta jokapäiväisessä elämässä (kotona tai työssä)
332021330>>
Vietän vapaa-aikaani tietokoneiden ja/tai esim. internetin parissa
71332450>>
Käytän matkapuhelinta säännöllisesti (työ- tai yksityisasioissa)
392211323>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi