Suomen tulisi EU:n puheenjohtajamaana:

Vuosi 1999
Kysymyspatteria on kysytty myös: 1999 1998
tieto puuttuu
erittäin tärkeä
melko tärkeä
vaikea sanoa
ei kovin tärkeä
ei lainkaan tärkeä


keskittyä pääasiassa kansallisten etujen ajamiseen
2444141310>>
keskittyä pääasiassa koko unionia koskeviin kysymyksiin
1942211220>>
tehostaa EU:n yhteistä ympäristöpolitiikkaa
384011710>>
edistää vientiämme kaikin mahdollisin keinoin
53298510>>
jarruttaa Suomelle vähemmän tärkeitä hankkeita
9173525100>>
edistää EU:n ja Venäjän välisiä suhteita
284019820>>
edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa unionissa
3236131230>>
edistää EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan luomista
2734201140>>
edistää EU:n yhteisen työllisyyspolitiikan luomista
323616920>>
vahvistaa kansallisten kulttuurien säilymistä elinvoimaisina
403810710>>
tehostaa kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa
74183100>>
osoittaa miten hyvin metsiämme ja muuta ympäristöämme hoidetaan
423410910>>
edistää EU:n yhteistä sosiaalipolitiikkaa pohjoismaiden mallin suuntaan
253923810>>
tehostaa unionin yhteistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa
1438291220>>
houkutella ulkomaalaisia yrityksiä Suomeen
1530242160>>
turvata maatalouden elinkelpoisuus myös Suomessa
59296310>>
toimia EU:n laajentumisen hyväksi
4183526130>>
ajaa erityisesti Viron pääsyä EU:n jäseneksi
718382490>>
vähentää virkavaltaisuutta ja hallinnon monimutkaisuutta EU:ssa
473116310>>
keskittyä erityisesti Kosovon jälleenrakentamisen käynnistämiseen
1036291650>>
edistää avoimuutta EU:n toiminnassa
533210110>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi