Millaisia seurauksia arvioitte EU:n laajentumisella olevan:

Vuosi 1999

tieto puuttuu
todennäköistä
vaikea sanoa
epätodennäköistä


EU:n merkitys maailmantaloudessa kasvaa
3836220>>
Suomen ja muiden jäsenmaiden jäsenmaksut kasvavat huomattavasti
672550>>
on kustannuksistaan huolimatta poliittisesti ja moraalisesti välttämätöntä
2350220>>
estää kriisien/uusien Jugoslavian tapaisten sisällissotien syntymisen Euroopassa
3636250>>
johtaa Venäjän eristymiseen muusta Euroopasta
2544270>>
monimutkaistaa entisestään EU:n päätöksentekojärjestelmää
4934130>>
lisää talouskasvua ja vaurautta läpi Euroopan
2038380>>
lujittaa EU:n puolustusta
2842270>>
maatalouden ylituotanto paisuu EU:ssa entisestään
3342210>>
Suomen maatalous menettää kilpailukykynsä
4135200>>
muuttaa EU:n luonteen todelliseksi Euroopan unioniksi nykyisen ´Länsi-Euroopan unionin´ sijasta
3946110>>
itäisistä jäsenmaista tulee riippa, joka estää/jarruttaa läntisten kehitystä
3739200>>
rasittaa unionin taloutta vain lyhyen siirtymävaiheen ajan, tarjoaa suuria etuja myöhemmin
2341320>>
tuo uutta liikkuvaa työvoimaa EU:n työmarkkinoille, myös Suomeen
6222120>>
vaikeuttaa/hidastaa integraation tiivistämistä
325590>>
rikastuttaa EU:ta kulttuurisesti
6023130>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi