Suomen tulisi EU-puheenjohtajakaudella:

Vuosi 1998

tieto puuttuu
erittäin tärkeä
melko tärkeä
vaikea sanoa
ei kovin tärkeä
ei lainkaan tärkeä


lisätä maamme tuntemusta unionin muissa jäsenmaissa
63293300>>
toimia ennen muuta tasapuolisena kokousisäntänä
47357610>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi