Miten seuraavat luonnehdinnat vastaavat käsitystänne EU:n päätöksenteosta:

Vuosi 1998

tieto puuttuu
pitkälti/täysin
jossain määrin
vaikea sanoa
ei juurikaan
ei lainkaan


jäsenmaiden lukumäärä ja erilaisuus huomioon ottaen hyvin toimivaa
435361930>>
hidasta ja tehotonta, ratkaisuja vain siirretään kokouksesta toiseen
184128810>>
tapahtuu liiaksi suurimpien jäsenmaiden ehdoilla
463611300>>
avointa ja läpinäkyvää
3143731110>>
monimutkaista ja vaikeaselkoista
363816520>>
tapahtuu hyvässä yhteishengessä jäsenmaiden kesken
324432150>>
EU-parlamentin pitäisi saada enemmän päätösvaltaa
922451360>>
komission pitäisi saada enemmän päätösvaltaa
515511870>>
Suomi on päässyt nopeasti ja hyvin ´sisään´ EU:n päätöksentekoon
936321630>>
tuottaa vesittyneitä kompromisseja, jotka eivät ole hyviä yhdellekään maalle
928381730>>
liian pikkutarkkaa ja yksityiskohtaisiin säädöksiin menevää
393716410>>
kykenee sovittamaan hyvin yhteen eri maiden erilaiset, ristiriitaisetkin intressit
120382980>>
pyrkii ratkaisemaan liian monia suuria asioita yhtä aikaa
1533361010>>
syventää päättäjien ja kansalaisten kuilua myös omassa maassamme
2236241320>>
koko päätöksentekojärjestelmä kaipaa pikaista uudistamista/selkeyttämistä
293526410>>
tukehtuu ajan myötä omaan mahdottomuuteensa
2320381240>>
ei sen byrokraattisempaa kuin oman maamme päätöksenteko
1227302350>>
johtavien politiikkojen ja suuryritysten johtajien tapa kiertää demokratiaa
1626391230>>
Suomelle hyvä, sillä ilman EU-jäsenyyttä maassamme olisi tehty huonompia päätöksiä
7193523130>>
tiedotusvälineet kertovat liikaa myönteisiä asioita EU:sta
1931241930>>
suomalaiset päättäjät vetoavat liikaa unioniin omien virheidensä peittämiseksi
1936281210>>
EU:n lippu, EU-passi yms. ovat turhia yrityksiä saada EU tuntumaan läheiseltä
2226162290>>
jäsenmaiden hallitusten päätösvaltaa ei tulisi EU:ssa vähentää
372323740>>
niin vaativaa, että jätettävä todellisille asiantuntijoille
1626331460>>
toimii vain, mikäli EU kehittyy kohti liittovaltiota
7134916110>>
tarvitsee välttämättä komission jäsenen jokaisesta maasta
472320420>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi