Miten seuraavia asioita pitäisi pohjoinen ulottuvuus -hankkeessa korostaa:

Vuosi 1998

tieto puuttuu
erittäin tärkeä
melko tärkeä
vaikea sanoa
ei kovin tärkeä
ei lainkaan tärkeä


energian, mm. kaasun saannin turvaaminen pohjoisilta merialueilta
334414510>>
kulttuuriyhteistyön ja matkailun edistäminen
264891210>>
Venäjän sitominen yhteistyöhön, EU:n yhteyksien lisääminen siihen
1633311240>>
Venäjän jäsenyys EU:ssa pitkällä aikavälillä
7193920110>>
Suomen painoarvon nostaminen unionissa
334314510>>
Pohjois-Euroopan turvallisuuden lisääminen
483310400>>
työvoiman vapaa liikkuvuus koko alueella Jäämereltä Puolaan
1726261980>>
ympäristötuhojen korjaaminen Venäjällä EU:n taloudellisella avulla
1830241590>>
Suomen määrätietoinen kehittäminen unionin sillanpääasemaksi Venäjään päin
1529321450>>
Karjalan takaisin saaminen Suomelle
1171522420>>
Itämeren puhdistaminen
52365210>>
Suomen itä- ja pohjoisosien elinmahdollisuuksien turvaaminen
55337210>>
Venäjän taloudellinen nostaminen mahdollisimman pian, jotta kauppa laajenisi
1537301040>>
keskittyminen erityisesti Itämeren alueen yhteistyöhön
1543271010>>
keskittyminen arktisen alueen (etenkin Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä) yhteistyöhön
194721810>>
venäläisiin kohdistuvien ennakkoluulojen hälventäminen
1027312070>>
NATOn merkityksen vähentäminen
915471780>>
Venäjän mafian merkityksen vähentäminen
452317640>>
ydinvoiman turvallisuuden lisääminen alueella
61238210>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi