Kuinka tasa-arvoisia tai eriarvoisia suomalaiset mielestänne ovat:

Vuosi 2009

Hyvin tasa-arvoista
Melko tasa-arvoista
Melko eriarvoista
Hyvin eriarvoista
En osaa sanoa


Tulonjaon/taloudellisen toimeentulon kannalta
22241312>>
Terveyden kannalta (sairastavuus, mahdollisuus saada hoitoa ym.)
84233151>>
Koulutusmahdollisuuksien kannalta
28561131>>
Yleensä eteenpäinpääsymahdollisuuksien/urakehityksen kannalta
9542754>>
Sukupuolten tasa-arvon kannalta
12542462>>
Sukupolvittain/ikäryhmittäin vertaillen (esim. suuret ikäluokat vs. muut)
5453496>>
Asuinkunnittain vertaillen (esim. kaupungit vs. maaseutu)
22849165>>
Alueellisesti vertaillen (esim. etelä ja pohjoinen)
22248216>>
Ammattiryhmittäin vertaillen (palkkataso, työtehtävien arvostus)
11950263>>
Verotuksellisesti (eri tyyppisten tulojen verotus, veroprogressio)
22737248>>
Oikeudellisesti (yhdenvertaisuus lain edessä)
20471895>>
Poliittisesti (poliittiset oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet)
1440241012>>
Sananvapauden kannalta (mahdollisuus saada mielipiteensä julki)
25481664>>
Etniseltä kannalta/syntyperän suhteen (esim. kantaväestö vs. maahanmuuttajat)
32146218>>
Kokonaisuutena ajatellen väestöryhmien hyvinvointieroja maassamme
23840136>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi