Miten te suhtaudutte niin maaseudun kuin kaupunkienkin asemaa ja tulevaisuutta koskeviin näkemyksiin:

Vuosi 1997

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Maaseutu on nyky-Suomessa jätetty heitteille
372338>>
EU-jäsenyys merkitsee kuoliniskua Suomen maaseudulle
302840>>
EU-jäsenyys auttaa maaseutua toteuttamaan välttämättömiä rakenneuudistuksia
363725>>
Kaupungistuminen on luonnollinen kehityssuunta, jota ei pidä jarruttaa
212452>>
Maaseudun kehittämisen tulee perustua sen omaan elinvoimaan, ei valtion tukiin
641815>>
Maaseutu on pidettävä asuttuna kustannuksista välittämättä
352735>>
Kaupunkien 'kuluttajien' ja maaseudun 'tuottajien' välillä vallitsee selkeä eturistiriita
423124>>
Kaupungit ja maaseutu tarvitsevat toisiaan nyt ja tulevaisuudessa
9431>>
Vaikka ruuan tuottaminen on Suomessa kallista, korkea laatu kompensoi hinnan
641816>>
Maaseutu on nykyisin Suomelle pikemminkin taakka kuin voimavara
81971>>
Maatalouden ylituotanto on parempi kuin alituotanto ja tuontiruoka
641915>>
Kun EU-siirtymävaihe päättyy, maaseudun ongelmat pahenevat kestämättömiksi
254825>>
Maaseutu on suomalaisen kulttuurin ja identiteetin tärkein perusta
582317>>
Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin kiihtyy lähivuosien aikana
463517>>
Maaseutu tarjoaa paremman asuin- ja elinympäristön kuin kaupungit
661913>>
Kaupunkien kehittäminen on laiminlyöty maaseudusta huolehdittaessa
122165>>
Puhdas ja hyvin hoidettu maaseutuympäristö on tärkeä Suomelle myös tulevaisuudessa
9421>>
Maaseutu edustaa mennyttä yhteiskuntaa, jonka on vähitellen väistyttävä kehityksen tieltä
51181>>
Korkealaatuiset maataloustuotteet ovat tulevaisuudessa maamme tärkeitä vientituotteita
76166>>
Mikäli maseudun kriisin annetaan syventyä, kansallinen eheys vaarantuu
513314>>
Asuisin mielelläni maaseudulla, jos se vain työn yms. vuoksi olisi mahdollista
661318>>
Taantuvien alueiden sijasta tulisi tukea kasvun vetureina toimivia kaupunkikeskuksia
143746>>
Joskaan ei ehkä palkkatyötä, maaseutu tarjoaa tulevaisuudessa paljon yrittämisen mahdollisuuksia
74203>>
Nykyaikainen osuustoiminnallinen yhteistyö on hyvä keino vahvistaa maaseudun elinkelpoisuutta
56365>>
Maaseutu pärjäisi paremmin, mikäli pieniä kuntia yhdistettäisiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi
403919>>
Kuihtuneinkin kylä on parempi elinympäristö kuin kaupunkien slummiutuvat lähiöt
652013>>
On kaikkien suomalaisten edun mukaista turvata maaseudun elinkelpoisuus
83114>>
Suomen syrjäalueet tulee pitää asuttuina jo yksistään puolustuspoliittisista syistä
413324>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi