Miten seuraavat väitteet vastaavat näkemystänne nykyisestä suomalaisesta markkinataloudesta:

Vuosi 1997

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Ei lainkaan


Pääpiirteissään hyvin toimiva kokonaisuus
34823212>>
Sopivasti sosiaalinen ja taloudellisesti tasa-arvoinen, ei liian kova
43424296>>
Liian säälimätön heikompia ja 'tuottamattomia' kansalaisia kohtaan
182920246>>
Korostaa liikaa taloudellisia arvoja, tehnyt rahasta ylimmän arvon
313216152>>
Liiaksi yhteiskunnan sääntelemä ja valvoma
153225215>>
Monopolien ja kartellien hallitsema, todellinen kilpailu vähäistä
263419163>>
Kehittynyt viime vuosina parempaan suuntaan
52932229>>
Saa kilpailun kautta yksilöt yrittämään parastaan
103522256>>
Julkinen sektori liian raskas suhteessa yksityiseen
213226144>>
Poliittisten voimien ja markkinavoimien välillä vallitsee vahva jännite
153333123>>
Poliittiselta järjestelmältä on siirtynyt paljon valtaa taloudelliselle järjestelmälle
193329133>>
Markkinavoimat ylin päättäjä, määräävät mitä poliitikot päättävät
203423153>>
Markkinavoimat eivät tee poliittisia päätöksiä, vaan reagoivat niihin
143125206>>
Yritykset ovat nykyään kansainvälisiä ja siten kansallisten päätösten ulottumattomissa
113128223>>
Toimii liiaksi suuryritysten, etenkin suurten vientiyritysten ehdoilla
30401691>>
Kaipaa tiukempaa yhteiskunnallista ohjausta ja valtiovallan sääntelyä
1216302711>>
Yritysvihamielinen, yrittäjähengen tappava järjestelmä
162625218>>
Puhtaan kapitalistinen malli
131735229>>
Etujärjestöjen hallitsema (korporatistinen) malli
92536206>>
Tarjoaa ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet sosiaaliseen nousuun
521183518>>
Tuottaa liian suuria tulo- ja hyvinvointieroja
303116173>>
EU-jäsenyyden ja 'eurokuntoon' valmistautumisen aiheuttama tilanne
112340155>>
Markkinavoimia voidaan parhaiten hallita EU:n avulla
415343014>>
Nykyoloissa talouden on saatava toimia vapaasti, jotta se ylipäätään voi toimia
143328174>>
Vieraaannuttaa kansalaiset elämän perimmäisistä arvoista
213222184>>
Suosii vahvemman oikeutta, voimassa viidakon lait
303315145>>
Yksityinen omistusoikeus ja omaisuuden käyttöoikeus liian rajoitettua
132126279>>
Takaa moniarvoisuuden ja valinnanvapauden toteutumisen
62931237>>
Työntekoon motivoiva ja kannustava järjestelmä
416183919>>
Hyvinvointivaltion murentava järjestelmä
101933267>>
Hyvinvoinnin parhaiten turvaava järjestelmä
321362311>>
On kuristettu verotuksella kehityskyvyttömäksi
253519125>>
Toimisi tehokkaammin, jos sallisi suuremmat tuloerot
511292723>>
Kaupallistaa, pinnallistaa, viihteellistää koko yhteiskuntaelämän
202826174>>
Hyväksyttävä realiteettina, jolle ei vaihtoehtoa
618322318>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi