Millaisia kansainvälistä asemaamme koskevia ratkaisuja Suomen Teidän mielestänne tulisi tehdä:

Vuosi 1997

Ehdottomasti
Kyllä
Ehkä, ehkä ei
Ei
Ehdottomasti ei


Unohtaa vanhat ajattelu- ja toimintatavat ja hypätä rohkeasti uuteen aikaan
122736175>>
Odottaa viileästi ja seurata kansainvälisen tilanteen kehitystä
104621183>>
Luopua lopullisesti aikaisempien vuosikymmenten puolueettomuusihanteista
515253715>>
Palauttaa kunniaan maamme perinteinen puolueettomuuspolitiikka
153327174>>
Toimittava nyt, kun Eurooppa on muotoutumassa uudelleen
15482671>>
Ajaa tiukasti omaa kansallista etuaan EU:ssa, ottaa kaikki hyöty irti
35401472>>
Osallistua aktiivisesti EU:n kehittämiseen ja saada sitä kautta etua maallemme
36471031>>
Liittyä EMUun (Euroopan talous- ja rahaliitto) ensimmäisten joukossa
813372119>>
Liittyä EMUun, mikäli Ruotsi liittyy
616372314>>
Liittyä EMUun mikäli useimmat EU-maat liittyvät
931321411>>
Tukea EU:n kehittymistä liittovaltioksi/federaatioksi
39303124>>
Tukea EU:n laajentumista Itä-Eurooppaan/Baltiaan
431331910>>
Pikemminkin jarruttaa kuin kiihdyttää EU:n suuria kehityshankkeita
82134286>>
Erota EU:sta
139243219>>
Liittyä Natoon
610283122>>
Liittyä Natoon, mikäli Ruotsi liittyy
413273121>>
Liittyä Natoon, mikäli Ruotsi ja Baltian maat liittyvät
619292418>>
Liittyä Natoon, mikäli Venäjä ryhtyy läheiseen yhteistyöhön sen kanssa
723322013>>
Toimia EU:ssa, mutta pysyä Naton ulkopuolella
73435146>>
Liittymättä Natoon toimia läheisessä yhteistyössä sen kanssa
93931125>>
Varjella tarkoin maamme kansallista itsemääräämisoikeutta
41411041>>
Toimia YK:ssa nykyistä aktiivisemmin
21452461>>
Osallistua nykyistä aktiivisemmin kehitysyhteistyöhön
133729163>>
Suuntautua EU:n ohella voimakkaasti maailman muihin talousalueisiin
18462472>>
Lisätä yhteistoimintaa/lähentyä Venäjään
93436154>>
Lisätä yhteistoimintaa/lähentyä Viroon ja muuhun Baltiaan
13522482>>
Lisätä yhteistoimintaa Pohjoismaiden mm. Ruotsin kanssa
24581231>>
Lisätä yhteistoimintaa/lähentyä Saksan kanssa
11442993>>
Kulkea kaikissa ratkaisuissaan omaa tietään muista riippumatta
111726359>>
Kaikin tavoin houkutella maahamme ulkomaista pääomaa/investointeja
163632122>>
Tehdä aloitteita/ryhtyä toimiin Karjalan takaisin saamiseksi
68193333>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi