Kuinka hyvin eräät mahdolliset menestyksemme eväät Teidän nähdäksenne kantavat Suomea tästä eteenpäin:

Vuosi 1997

Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Vaikea sanoa
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä


Koulutus (koulutustaso, koulutuksen kehittäminen/panostaminen)
7522110>>
Tiede ja teknologia (taso, kehittäminen, panostaminen)
6430310>>
Yrittäminen, yrittäjyyden ja omatoimisuuden lisääminen
5835410>>
Laatu, korkeaan laatuun panostaminen
7521200>>
Eurooppalaisuus, EU-jäsenyys ja sen hyödyntäminen
204320104>>
Suomalaisuus, kansallishenki
41351292>>
Globaalisuus, yritysten globalisoituminen
11314492>>
Itäsuuntautuneisuus, kauppayhteys Venäjään
144522143>>
Kansainvälisyys, kansainvälistyminen yleensä
34501041>>
Markkinatalouden edistäminen, kilpailun lisääminen
22452281>>
Perinteiset arvot ja kulttuuri/niihin tukeutuminen
214119152>>
Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen
4940620>>
Työelämän kehittäminen, työpaikkojen ilmapiirin parantaminen
6728210>>
Vahva poliittinen johtajuus
132725257>>
Kotimaisen tuotannon suojaaminen tuontirajoituksin
162526238>>
Kansallinen yhtenäisyys, yksimielisyys
34411471>>
Yksilöllisyys, yksilön ja omaehtoisuuden kunnioittaminen
43411030>>
Yhteisöllisyys, yhteisvastuu ja keskinäinen solidaarisuus
32451551>>
Ympäristöllisyys, kestävän kehityksen periaatteet
41441120>>
Suomalainen sisu
55251152>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi