Millainen vaikutus EU-jäsenyydellä on nähdäksenne tähän mennessä ollut seuraaviin asioihin maassamme:

Vuosi 1996

tieto puuttuu
myönteinen vaikutus
ei olennaista vaikutusta
kielteinen vaikutus
en osaa sanoa


Elinolot maassamme kokonaisuutena
14651270>>
Elintaso ja aineellinen hyvinvointi
10691370>>
Kansantalouden tila/kehitys
135018160>>
Työllisyystilanne
6592860>>
Yritysten tilanne
303911190>>
Vienti ja ulkomaankauppa
49283170>>
Elintarvikkeiden hintataso
6428520>>
Elintarvikkeiden laatutaso
13463640>>
Koulutusolot
21614130>>
Sosiaaliturva
35728100>>
Ympäristönsuojelu
304411130>>
Hyvinvointierot väestöryhmien/maan eri alueiden välillä
44336150>>
Sukupuolten tasa-arvo/naisten asema
11679110>>
Kansallinen itsemääräämisoikeus
33550100>>
Suomen turvallisuuspoliittinen asema
274314150>>
Suomen suhteet Venäjään
96014160>>
Pohjoismainen yhteistyö
185513120>>
Suomi-kuva ulkomailla, maamme imago
39444110>>
Suomi pääomien sijoituskohteena
29407220>>
Suomalaisten itsetunto / minäkuva / identiteetti
254616110>>
Maan henkinen ilmapiiri
134231130>>
Palkansaajaväestön asema
75822120>>
Maatalousväestön asema
71566110>>
Oma asemanne ja elämänne
12711340>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi