Mistä mielestänne johtuu talouden ja työllisyyden kääntyminen nopeasti huonompaan suuntaan:

Vuosi 2009

Erittäin tärkeä syy
Melko tärkeä syy
Ei kovin tärkeä syy
Ei lainkaan tärkeä syy
En osaa sanoa


Maailmantalouden liiallinen vapaus, julkisen valvonnan ja sääntelyn puute
223719417>>
Maailmantalouden vapauden liiallinen rajoittaminen ja sääntely
213352721>>
Markkinatalousjärjestelmän ylilyönnit USAssa
47364110>>
Yleensäkin muissa maissa tehdyt taloudelliset virheet
175216112>>
Maamme nykyisen hallituksen ja muiden päättäjien toimettomuus ja virheet
82739168>>
Aiempien hallitusten ja päättäjien toimettomuus ja virheet
726411410>>
Talousasiantuntijoidemme virhearviot, kyvyttömyys ennakoida tulevaa
833371110>>
Tiedotusvälineiden toiminta, lamamielialan lietsonta mediassa
203529105>>
Talouden globalisaatio, riippuvuutemme kansainvälisestä taloudesta
3151817>>
EU-jäsenyys ja euro, kansallisten ratkaisujen (pelivaran) rajoittuminen
132634179>>
Talouden liiallinen vapaus, julkisen valvonnan ja sääntelyn puute Suomessa
722391515>>
Talouden vapauden liiallinen rajoittaminen ja sääntely Suomessa
310383017>>
Markkinatalousjärjestelmä sinänsä (sen 'valuvika', johtaa toistuviin kriiseihin)
143722620>>
Markkinatalousjärjestelmän luonteen muuttuminen kovaksi kapitalismiksi
253316520>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi