Suomen pitäisi pyrkiä EU:ssa:

Vuosi 1996

tieto puuttuu
ehdottomasti
kyllä
ehkä, ehkä ei
ei
ehdottomasti ei


Edistämään EU:n ja Venäjän välisiä suhteita
224722410>>
Toimimaan pohjoismaisen hyvinvointimallin puolesta
335111200>>
Pitämään EU mahdollisimman löyhänä yhteenliittymänä
1530331620>>
Luomaan EU:sta kiinteä liittovaltio (federaatio)
282539220>>
Edistämään EU:n laajentumista uusiin jäsenmaihin/Itä-Eurooppaan
531401640>>
Tehostamaan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa
66292000>>
Edistämään avoimuuden ja demokratian lisäämistä EU:n päätöksenteossa
45447100>>
Edistämään EU:n yhteisten kriisinhallinta-/valmiusjoukkojen perustamista
1231361440>>
Luomaan EU:lle tiukat kaikkia jäsenmaita velvoittavat ympäristönormit
274318620>>
Vahvistamaan pienten jäsenmaiden vaikutusvaltaa EU:n päätöksenteossa
37509100>>
Edistämään EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan luomista
1041331030>>
Edistämään EU:n yhteisen puolustuksen luomista
925401750>>
Edistämään EU:n yhteisen työllisyyspolitiikan luomista
164626610>>
Toimimaan itsenäisesti ja tiukasti Suomen kansallisia etuja puolustaen
313920710>>
Tukemaan Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) toteuttamista
4164321120>>
Edistämään EU:n siirtymistä yhteiseen rahaan
4143228180>>
Vahvistamaan kansallisten kulttuurien säilymistä elinvoimaisena
374910100>>
Ajamaan vahvoja tukitoimia tarjoavaa alue- ja maatalouspolitiikkaa
1130351640>>
Uudistamaan/keventämään EU:n hallintoa
294521200>>
Edistämään sukupuolten tasa-arvoa unionissa
285214300>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi