Miten seuraavat luonnehdinnat vastaavast Teidän henkilökohtaisia EMU-näkemyksiänne?

Vuosi 1996

tieto puuttuu
pitkälti/täysin
jossain määrin
vaikea sanoa
ei juurikaan
ei lainkaan


Välttämätön Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseksi maailmassa
928331790>>
Toteutuu sovitussa aikataulussa vuoden 1999 alussa
4155018100>>
Vähintään yhtä paljon poliittinen kuin taloudellinen hanke
323722410>>
Askel kohti liittovaltiota, 'Euroopan Yhdysvaltoja'
244021830>>
Asia, jossa Suomen tulisi olla mukana ensimmäisten joukossa
8143121220>>
Epärealistinen, vaikeasti toteutettava hanke
223327950>>
Auttaa Suomea toteuttamaan tärkeitä talouden rakenneuudistuksia
5194023100>>
Jakaa Euroopan maat kahteen eriarvoiseen kastiin (EMU:n sisä- ja ulkopuolisiin)
273725620>>
Vauhdittaa Euroopan talouskasvua
724411860>>
Suuria riskejä Suomelle sisältävä hanke
2328331220>>
Luo edellytyksiä työllisyyden parantumiselle maassamme
4163430140>>
Niin tärkeä valinta, että Suomen mukaanmeno tulisi ratkaista kansanäänestyksellä
4616161180>>
Vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa
5163228150>>
Julkisuudessa paisuteltu, ei vaikuttaisi kansalaisten arkielämään juuri mitenkään
1023371970>>
Toteutuessaan muuttaisi suomalaista yhteiskuntaa enemmän kuin EU-jäsenyys
2228311330>>
Heikentää ammattiyhdistysliikkeen asemaa
1425431230>>
Helpottaa kaupankäyntiä, investointeja, valuuttaliikkeitä, matkustusta yms.
383714520>>
Tiivistää ja tehostaa merkittävästi hallitusten välistä yhteistyötä
1133351330>>
Liittää Suomen huomattavasti nykyistä tiiviimmin Länsi-Eurooppaan
314217520>>
Heikentää Saksan taloudellista johtoasemaa Euroopassa
6234017100>>
Lujittaa rauhan säilymistä Euroopassa
7193721130>>
Kaventaa Suomen itsenäisyyttä vieden maaltamme paljon taloudellista päätösvaltaa
343120920>>
Lisää taloudellis-sosiaalista eriarvoisuutta/kärjistää jakoa A- ja B-kansalaisiin
2427331030>>
Heikentää suomalaisten kansallistuntoa oman rahan poistumisen myötä
3531151340>>
Uuden (euro)rahan käyttöönotto on vaikeata oppia
13222026150>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi