Kysymys EU:n laajentumisesta Itä- ja Keski-Eurooppaan/Baltiaan on yksi unionin suurimmista haasteista. Jos oletetaan, että (joistakin) näistä maista tulee lähivuosina EU:n jäseniä, millaisia seurauksia arvioitte sillä olevan?

Vuosi 1996

tieto puuttuu
todennäköistä
vaikea sanoa
epätodennäköistä


EU:n merkitys maailmantaloudessa kasvaa
4633180>>
Suomen ja muiden nykyisten jäsenmaiden jäsenmaksut kasvavat huomattavasti
593350>>
On kustannuksistaan huolimatta poliittisesti ja moraalisesti välttämätöntä
2353210>>
Estää kriisien/uusien Jugoslavian tapaisten sisällissotien syntymisen Euroopassa
2737330>>
Johtaa Venäjän eristymiseen muusta Euroopasta
3043240>>
Estää Itä-Euroopan vajoamisen (yltiö)kansallismielisyyteen / jälkikommunismiin
2951170>>
Monimutkaistaa entisestään EU:n päätöksentekojärjestelmää
5234110>>
Lisää talouskasvua ja vaurautta läpi Euroopan
1942360>>
Lujittaa EU:n puolustusta
2546260>>
Maatalouden ylituotanto paisuu EU:ssa entisestään
3143240>>
Suomen maatalous menettää kilpailukykynsä
3938210>>
Muuttaa EU:n luonteen todelliseksi Euroopan unioniksi nykyisen 'Länsi-Euroopan unionin' sijasta
4444100>>
Itäisistä jäsenmaista tulee riippa, joka estää/jarruttaa läntisten kehitystä
3343210>>
Rasittaa unionin taloutta vain lyhyen siirtymävaiheen ajan, tarjoaa suuria etuja myöhemmin
2343300>>
Tuo uutta liikkuvaa työvoimaa EU:n työmarkkinoille, myös Suomeen
6223120>>
Laajentuminen vaikeuttaa/hidastaa integraation tiivistämistä
345680>>
Rikastuttaa EU:ta kulttuurisesti
6025130>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi