Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavista näkemyksistä liittyen EU-tukiin, erilaisiin tukimuotoihin sekä tukijärjestelmän yleiseen toimivuuteen Suomen kannalta?

Vuosi 1996

tieto puuttuu
samaa mieltä
vaikea sanoa
eri mieltä


EU-tukien merkitys maamme elinoloihin/kehitykseen on suuri
2936320>>
Tukijärjestelmä on toiminut tähän mennessä yleisesti ottaen hyvin
1849300>>
Tukijärjestelmä on monimutkainen ja sekava
662560>>
Tukia myönnetään liian avokätisesti/leväperäisesti
2553190>>
Tuet ovat elinehto maamme köyhimmille alueille
5725150>>
Tukien käyttöä valvotaan/seurataan tiukasti
2644270>>
En ole selvillä/tiedä EU-tukiasioista juuri mitään
3430330>>
Tukien hakemiseen liittyy paljon turhaa paperisotaa ja byrokratiaa
623040>>
Tuet kohdentuvat Suomen eri alueille oikein
1056310>>
Tuet kohdentuvat elinkeinoaloittain oikein
862270>>
Maaseudun ja maatalouden saama tuki on riittävää/oikein kohdennettua
2741290>>
Kaupunkien ja teollisuusalueiden saama tuki on riittävää/oikein kohdennettua
1761190>>
Oma maakuntani on saanut merkittäviä EU-tukia
1055320>>
Suomen viranomaiset eivät ole riittävästi pitäneet maamme puolta EU:ssa tukia jaettaessa
444490>>
Tukia jää paljon saamatta, koska niitä ei tunneta/osata maassamme hakea
682630>>
Suomi saa liian vähän tukia suhteessa maksamiimme jäsenmaksuihin
484360>>
Koko tukijärjestelmä on huono, sillä se vääristää talouden luonnollista kehitystä
3350130>>
Tuet ovat suomalaisten omia (jäsenmaksu)rahoja, jotka vain kierrätetään Brysselin kautta
573290>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi