Nykyinen hyvinvointi(yhteiskunta)malli:

Vuosi 1995

Täysin
Jossain määrin
Vaikea sanoa
Ei juurikaan
Ei mitenkään


kaipaa perusteellista uudistamista ja karsintaa
13599152>>
kansainvälisesti vertaillen tehokas ja toimiva
174324132>>
holhoaa ja passivoi liiaksi, vie kansalaisten oma-aloitteisuuden
234213173>>
syypää maamme räjähdysmäiseen valtionvelan kasvuun
223413199>>
ollut viime vuosina jo liiallisenkin karsinnan ja alasajon kohteena
193318235>>
paisunut järjettömäksi laajuudeltaan ja kustannuksiltaan
213716185>>
takaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen
94017248>>
murtuu vähitellen EU-jäsenyyden vaikutuksesta
113137154>>
perusarvo, jota ei saa heikentää missään oloissa
273216176>>
uudistaminen vaatii jokaiselta omakohtaisia uhrauksia
23531372>>
tulisi toimia enemmän vapaaehtois-, yhdistys- ja yrityspohjalta
113423219>>
tulisi yksityistää useilta osin/palveluiltaan
103619239>>
on nostanut verotuksen kestämättömän korkealle
413210123>>
kelpaa malliksi miltei kaikille maailman maille
1229252210>>
työväenliikkeen pitkäaikaisen taistelun tulos
173424166>>
enemmänkin ideologinen kuin taloudellinen kiistakysymys
112436217>>
markkinavoimien vapauden rajoittaja ja siksi niiden kritiikin kohde
92933217>>
rahansa tärvänneen talouselämän lamasyntipukki
293416135>>
säilytettävissä nykyisellään, mikäli vain tahtoa riittää
223816175>>
ei tarvitse karsia, mikäli talouskasvu voimistuu
213516195>>
useimmille 'saavutettu etu' josta luopuminen vaikeaa
4539841>>
turvaverkko, joka on pelastanut lama-aikana maamme katastrofilta
183922135>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi