Kuinka tunnusomaisia 'kansalliselle mielentilallemme' teidän mielestänne nykyisin ovat seuraavat piirteet:

Vuosi 1995

Hyvin tunnusomaista
Melko tunnusomaista
Vaikea sanoa
Ei kovin tunnusomaista
Ei lainkaan tunnusomaista


Rehellisyys
19518172>>
Ahkeruus ja yritteliäisyys
22519141>>
Suvaitsevaisuus, avarakatseisuus
21615559>>
Ahneus ja oman edun tavoittelu
274013151>>
Suomalainen sisu
323912132>>
Lainkuuliaisuus
184812163>>
Rikollisuus ja väkivaltaisuus
41616529>>
Yhteisvastuu heikompiosaisista
43318366>>
Välinpitämättömyys ja kovuus
62820376>>
Omanarvontunto, terve itsetunto
72417428>>
Aatteellisuus ja ihanteellisuus
62725345>>
Tyytymättömyys ja kriittisyys
194813161>>
Elämänilo ja -halu
52719415>>
Usko parempaan huomiseen
103817293>>
Perinteisten arvojen ja tapojen kunnioitus
164712203>>
Kiinnostus muita maita ja kulttuureja kohtaan
42417457>>
Yhteistyöhenkisyys
32720415>>
Huoli luonnon tuhoutumisesta
114615223>>
Työn arvostus
27448144>>
Isänmaallisuus ja kansallistunne
33451072>>
Luottamus auktoriteetteja kohtaan
928222810>>
Yksilöllisyys ja omaehtoisuus
62926323>>
Yksimielisyys kansallisista tavoitteista
32025418>>
Henkinen hyvinvointi ja onnellisuus
42122437>>
Uskonnollisuus
52820367>>
Maanpuolustustahto
31481072>>
Muukalaispelko/-viha
224714122>>
Länsi-Euroopppalaisuus, EU-Eurooppalaisuus
42732285>>
Itäisyys, melankolia
62834234>>
Uudistumishalu, rohkeus muutoksiin
31720516>>
Turvattomuudentunne, huoli tulevaisuudesta
234913111>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi