Kuinka todennäköisenä te pidätte seuraavien työtä ja työllisyyttä koskevien kehitysilmiöiden toteutumista maassamme lähivuosien aikana:

Vuosi 1995

Väistämätöntä
Todennäköistä
Vaikea sanoa
Ei kovin todennäköistä
Epätodennäköistä


Varmat 'elinikäiset' työpaikat loppuvat vähitellen kokonaan
19538122>>
Työttömyys säilyy korkeana
12661170>>
Osapäivätyö lisääntyy suhteessa kokopäivätyöhön
1965840>>
Ihmisen arvoa ei sidota palkkatyöhön siinä määrin kuin nyt
84229143>>
Ay-liikkeen asema ja vaikutusvalta heikkenevät
144618163>>
Työehdoista aletaan sopia paikallisesti/yrityskohtaisesti
17571291>>
Keikka- ja projektiluonteiset työsuhteet yleistyvät
2363830>>
Työt edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista
4643520>>
Yrittäjyydestä tulee yhä useamman vaihtoehto palkkatyölle
19551571>>
Pysyvästi työelämän ulkopuolelle joutuvien määrä kasvaa
194819101>>
Ihmiset oppivat hyväksymään epävarmuuden työn jatkuvuudesta
144419155>>
Jokainen joutuu hallitsemaan/opettelemaan useita ammatteja
22551081>>
Töistä tulee itsenäisempiä, kiinnostavampia ja henkisesti palkitsevampia
72732246>>
Ulkomainen työvoima alkaa syrjäyttää suomalaista
519194410>>
Suomalaisia hakeutuu merkittävästi työhön muihin EU-maihin
83417335>>
Työttömyyskorvauksia alennetaan/saannin ehtoja tiukennetaan
22581051>>
Työtä ryhdytään jakamaan useammille työaikaa lyhentämällä
114918163>>
Automaatio lisääntyy voimakkaasti
31461271>>
Naisten osuus johtotehtävissä kasvaa
174518152>>
Naiset siirtyvät enenevästi työelämästä takaisin kotiin
321224010>>
Ns. ammattisuoja heikentyy (työ kuin työ tulee ottaa vastaan)
175415101>>
Vientialoilla syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja
63924234>>
Kotimarkkina-aloilla syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja
32733303>>
Päätöksenteko työyhteisöissä demokratisoituu
42732285>>
Ammattitaitovaatimukset kasvavat voimakkaasti kaikilla aloilla
2955940>>
Palkankorotukset pysyvät yleisesti ottaen vähäisinä
15641261>>
Eläke-ehdot tiukentuvat
22601040>>
Työpaikkojen henkinen ilmapiiri kiristyy/huononee
163824162>>
Nuorten työllisyystilanne kohentuu olennaisesti
218274010>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi