Millainen vaikutus EU-jäsenyydellä on ollut seuraaviin asioihin maassamme:

Vuosi 1995

tieto puuttuu
myönteinen vaikutus
ei olennaista vaikutusta
kielteinen vaikutus
en osaa sanoa


elinolot maassamme kokonaisuutena
14591960>>
elintaso ja aineellinen hyvinvointi
14611660>>
kansantalouden tila / kehitys
154718160>>
työllisyystilanne
5572870>>
yritysten tilanne
303812170>>
vienti ja ulkomaankauppa
54244150>>
kotimarkkinayritysten asema
74427190>>
elintarvikkeiden hintataso
6030620>>
elintarvikkeiden laatutaso
12473450>>
kulttuuriolot
13585210>>
koulutusolot
20584150>>
sosiaaliturva
25332120>>
ympäristönsuojelu
274512130>>
hyvinvointierot väestöryhmien / maan eri alueiden välillä
33743150>>
sukupuolten tasa-arvo / naisten asema
86414120>>
kansallinen itsemääräämisoikeus
33846110>>
Suomen turvallisuuspoliittinen asema
293916140>>
Suomen suhteet Venäjään
95419160>>
pohjoismainen yhteistyö
165218120>>
Suomi-kuva ulkomailla, maamme imago
42385120>>
Suomi pääomien sijoituskohteena
27427210>>
suomalaisten itsetunto / minäkuva / identiteetti
244614130>>
maan henkinen ilmapiiri
154031110>>
palkansaajaväestön asema
75624100>>
maatalousväestön asema
41074100>>
oma asemanne ja elämänne
14641650>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi