Suomen pitäisi pyrkiä EU:ssa:

Vuosi 1995

tieto puuttuu
ehdottomasti
kyllä
ehkä, ehkä ei
ei
ehdottomasti ei


edistämään EU:n ja Venäjän välisiä suhteita
244423520>>
toimimaan pohjoismaisen hyvinvointimallin puolesta
31559200>>
pitämään EU mahdollisimman löyhänä yhteenliittymänä
1633301520>>
luomaan EU:sta kiinteä liittovaltio (federaatio)
282537240>>
edistämään EU:n laajentumista uusiin jäsenmaihin / Itä-Eurooppaan
530391850>>
tehostamaan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa
64302000>>
edistämään avoimuuden ja demokratian lisäämistä EU:n päätöksenteossa
43457100>>
edistämään EU:n yhteisten kriisinhallinta-/valmiusjoukkojen perustamista
1229321680>>
luomaan EU:lle tiukat kaikkia jäsenmaita velvoittavat ympäristönormit
284416610>>
vahvistamaan pienten jäsenmaiden vaikutusvaltaa EU:n päätöksenteossa
36537100>>
edistämään EU:n yhteisen ulko- ja turvallispolitiikan luomista
1343281020>>
edistämään EU:n yhteisen puolustuksen luomista
827391850>>
toimimaan itsenäisesti ja tiukasti Suomen kansallisia etuja puolustaen
294418500>>
kehittämään keinoja työttömyyden nujertamiseksi
59352000>>
tukemaan Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) toteuttamista
6174020130>>
edistämään EU:n siirtymistä yhteiseen rahaan
5133527170>>
vahvistamaan kansallisten kulttuurien säilymistä elinvoimaisena
315211100>>
vahvistamaan humanististen/inhimillisten arvojen asemaa unionissa
285015210>>
ajamaan vahvoja tukitoimia tarjoavaa alue- ja maatalouspolitiikkaa
1230351450>>
uudistamaan/keventämään EU:n hallintoa
264622200>>
edistämään sukupuolten tasa-arvoa unionissa
255018300>>
tasoittamaan hyvinvointi- ja elintasoeroja jäsenmaiden välillä
194924410>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi