Kuinka tyytyväinen olette:

Vuosi 2009

Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa/halua sanoa


Omaan tulotasoonne/taloudelliseen toimeentuloonne
75623121>>
Ihmissuhteisiinne (perhe, ystävät, sukulaiset, työkaverit jne.)
3454921>>
Omaan työhönne (jos olette työssä; työn sisältö, työyhteisö jne.)
164612314>>
Omiin vaikutusmahdollisuuksiinne yhteiskunnassa
54331109>>
Elämäänne yleisesti ottaen/kokonaisuutena
2464811>>
Kuntanne hyvinvointipalveluihin (määrä ja laatu)
8542485>>
Talouden toimivuuteen arjessa (valinnan vapaus, hintataso, laatu)
6562673>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi