Olisiko EMU-jäsenyydestä Suomelle etua vai haittaa:

Vuosi 1995

tieto puuttuu
olisi etua
ei kumpaakaan
olisi haittaa
en osaa sanoa


inflaation kurissapitämisen kannalta
321713350>>
ammattijärjestöjen tavoitteiden kannalta
72130380>>
talouskehityksen vakauden / ennakoitavuuden kannalta
361512330>>
työllisyyden kannalta
163019310>>
palkkatason kannalta
102826320>>
työmarkkinoiden/työelämän ns. joustojen kannalta
152418380>>
korkotason kannalta
331511360>>
verotuksen kannalta
192613390>>
valuuttakurssiriskien vähentämisen (lainat, ulkomaankauppa) kannalta
5095320>>
alueellisten kehityserojen kannalta
142320390>>
teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kannalta
411310310>>
pankkien kannalta
301515360>>
julkisen sektorin kehityksen kannalta
162415410>>
hintojen kansainvälisen vertailtavuuden kannalta
59106210>>
maamme talouspolitiikan uskottavuuden kannalta
32219340>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi