Millainen vaikutus EU-jäsenyydellä käsittääksenne olisi seuraaviin asioihin maassamme:

Vuosi 1994

Myönteinen vaikutus
Ei olennaista vaikutusta
Kielteinen vaikutus
En osaa sanoa


Elinolot maassamme kokonaisuutena
2140249>>
Elintaso ja aineellinen vauraus
1648249>>
Kansantalouden vakaa kehitys
27361915>>
Työllisyystilanne
2138308>>
Vienti ja ulkomaankauppa
622258>>
Yritystoiminnan vireys yleensä
4830811>>
Kilpailu yritystoiminnassa
48231511>>
Korkotaso
22351326>>
Verotuksen taso
19382317>>
Palkkataso
8423413>>
Hintataso yleensä
3544117>>
Elintarvikkeiden hintataso
434096>>
Elintarvikkeiden laatutaso
834496>>
Kulttuuriolot
29421214>>
Koulutusolot
3142149>>
Tiede ja tutkimustoiminta
4929613>>
Sosiaaliturva
229569>>
Terveydenhuolto
343439>>
Työympäristö ja työolot
7532512>>
Ympäristönsuojelu
28362211>>
Hyvinvointierot eri väestöryhmien välillä
5354612>>
Hyvinvointierot maan eri alueiden välillä
7364113>>
Kansalaisten oikeusturva
11462614>>
Sukupuolten tasa-arvo
8522611>>
Kansallinen itsemääräämisoikeus
324628>>
Suomen turvallisuuspoliittinen asema
30272912>>
Suomen suhteet Venäjään
9433015>>
Pohjoismainen yhteistyö
2946149>>
Suomi-kuva ulkomailla, maamme imago
453579>>
Suomi pääomien sijoituskohteena
38331114>>
Maan henkinen ilmapiiri
20352814>>
Yleinen yhteiskuntamoraali
7423216>>
Demokratian toimivuus
8393416>>
Yksilön vaikutusmahdollisuudet
6344710>>
Rikollisuuden määrä
619639>>
Byrokratian määrä
7185913>>
Uskonnollinen/ hengellinen elämä
5581322>>
Toimihenkilöväestön asema
16521216>>
Työntekijäväestön asema
9433312>>
Maatalousväestön asema
9195812>>
Eläkeläisväestön asema
2423914>>
Yrittäjien asema
39311512>>
Lasten ja lapsiperheiden asema
4433514>>
Naisten asema
7502714>>
Nuorison asema
25451413>>
Oma asemanne ja elämänne
14472313>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi