Mielipiteenne seuraavista EU-jäsenyyteen liitetyistä väitteistä:

Vuosi 1994

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Vaikka EU-jäsenyys voi merkitä maallemme tiukkoja aikoja, vielä vaikeammaksi elämämme muodostuisi EU:n ulkopuolella
2323211714>>
EU-asian käsittely on muodostunut maassamme tympeäksi sisäpoliittiseksi peliksi, jossa itse pääasia on vaarassa unohtua
37411262>>
Puolueettomuuden merkitys on viime aikoina siinä määrin muuttunut, ettei ehdoton siitä kiinni pitäminen ole enää järkevää
1727211914>>
Jos Suomi jättäytyisi nyt EU:n ulkopuolelle, maamme saisi neuvoteltua paremmat jäsenyysehdot myöhemmin
911392118>>
On oikeastaan yhdentekevää, säädetäänkö lakejamme eduskunnassa vaiko EU:ssa, kunhan lait vain ovat oikeudenmukaisia ja järkeviä
2226102020>>
EU-jäsenyys pakottaa suomalaiset noudattamaan monia sellaisia normeja ja yksityiskohtaisia säädöksiä, joita emme halua emmekä tarvitse
312722125>>
Suomen EU-jäsenyyden siirtyminen myöhemmäksi olisi kohtalokasta, sillä silloin joutuisimme neuvottelemaan unionin jäsenyydestä yhdessä Itä-Euroopan maiden kanssa
2019321314>>
EU-jäsenhakemus on loukkaus niitä kohtaan, jotka ovat taistelleet maallemme itsenäisyyden
2516151923>>
Tehokas ympäristönsuojelu Euroopassa on mahdollista vain EU-maiden yhteisvoimin
2126191913>>
EU-jäsenyyttä ajavat virkamiehet ja poliitikot ajattelevat vain talouselämän etuja ja unohtavat tavallisten kansalaisten edut
352916144>>
Vaikka EU-kansanäänestys on virallisesti vain neuvoa-antava, sen tulisi olla kaikkia kansanedustajia sitova
53241352>>
EU:n jäsenmaat ovat itsenäisiä ja täysivaltaisia valtioita, jotka ovat vapaaehtoisesti päättäneet harjoittaa yhteistyötä tietyissä asioissa
282620159>>
ETA-sopimus (Euroopan talousalue) on Suomelle aivan riittävä, sen tiiviimpää integraatiota maamme ei tarvitse
2716232012>>
EU:n jäsenmaksut ovat aivan liian korkeat jäsenyydestä saataviin etuihin nähden
40192874>>
Maamme EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista on jokaisen saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa
1318172625>>
Jos Ruotsin ja Norjan EU-kansanäänestykset päätyvät ei-tulokseen, myös Suomen tulisi jättäytyä EU:n ulkopuolelle vaikka oma kansanäänestyksemme olisi päätynyt kyllä-tulokseen
3013171721>>
Monissa EU-maissa on yhtä hyvä tai parempi sosiaaliturva kuin Suomessa
511233225>>
Suomen EU-jäsenyydestä on päätetty pienessä piirissä jo kauan sitten ja asiasta järjestettävä kansanäänestys on pelkkää silmänlumetta
2522231711>>
EU-jäsenyys antaa Suomelle enemmän vaikutusvaltaa Euroopan asioissa kuin ETA-sopimus
2124261513>>
Maamme tiedotusvälineet eivät toimi EU-kysymyksessä tasapuolisesti, vaan rajoittavat EU-vastaisen aineiston esilletuloa
202429178>>
Suomi säilyttää kansallisen omaleimaisuutensa EU:n jäsenenäkin
2624191713>>
EU-ratkaisu on Suomen tärkein ja kauaskantoisin linjavalinta vuosikymmeniin
52231345>>
EU-jäsenyys heikentäisi ammattiyhdistysliikkeen asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia maassamme
222634124>>
Maatalousasiat painottuvat aivan liikaa Suomen EU-ratkaisussa
432811106>>
EU:n rakennerahastoista saatava tuki merkitsisi tuntuvaa taloudellista apua maamme köyhimmille alueille
616402214>>
Tulevaisuudessa EU:sta muodostuu tiukka liittovaltio, jossa kansallisvaltioilla ei ole enää merkitystä
182029229>>
Peruskysymys Suomen EU-jäsenyydessä ei ole talous eikä edes itsemääräämisoikeutemme aste, vaan se haluammeko kuulua itään vai länteen
1023232715>>
EU-jäsenyyden myötä maamme ay-liike pääsisi vaikuttamaan kansainvälisellä tasolla tärkeisiin työelämän kysymyksiin
414372815>>
Epävakaan Venäjän naapurina Suomen olisi turvallisempaa olla EU:n jäsen kuin jäädä EU:n ulkopuolelle
2225231511>>
Suomen EU-jäsenyys on uhka kotimaakuntani tulevaisuudelle
1213252522>>
EU-jäsenyys ei olisi Suomelle mikään turvallisuuspoliittinen henkivakuutus, vaan päinvastoin loisi uutta jännitystä itärajallemme
1319282413>>
EU-jäsenyys merkitsisi piristysruisketta Suomen taloudelle ja nopeuttaisi maamme irtipääsyä lamasta
1324272212>>
Suomen on kaikissa oloissa kyettävä itse vastaamaan turvallisuudestaan, muista ei ole siinä apua
293114175>>
Vaikka EU:lla onkin omat pulmansa, se on joka tapauksessa ainoa voima, joka voi ohjata ja hallita Euroopan kehitystä
1024262414>>
Pitkällä aikavälillä EU tulee kattamaan käytännössä kaikki Euroopan maat entiset sosialistimaat mukaan lukien
82840147>>
Suomen maaseutu on pidettävä asuttuna kustannuksista riippumatta
272814199>>
Jos Suomi jäisi EU:n ulkopuolelle, maamme leimautuisi Länsi-Euroopasta eristäytyväksi reuna-alueeksi
2225191913>>
EU:n jäsenenä maamme liittyy ennen pitkää myös jonkin sotilasliiton (NATO, WEU) jäseneksi
20343473>>
EU:n ulkopuolellakin maamme joutuisi noudattamaan useimpia EU:n päätöksiä ja säädöksiä
15442694>>
EU:n jäsenmaana Suomi voisi parhaiten edistää myös Venäjän ja Baltian maiden kehitystä
102238198>>
Suomella ei olisi pienenä maana käytännössä minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa EU:n päätöksiin
262715237>>
Vaikka EU-jäsenyyden eduista ja haitoista kiistellään kovasti, todellisuudessa suurin osa suomalaisista ei huomaisi minkäänlaista muutosta omassa arkielämässään
113818219>>
EU-jäsenyys auttaisi Suomea pitämään kurissa kansainvälisten rikollisten toimintaa maassamme
511263125>>
Sotilaallisissa kriisitilanteissa EU-jäsenyys velvoittaisi suomalaiset nuorukaiset osallistumaan sotatoimiin euroarmeijan riveissä
182630158>>
EU:n jäsenenä Suomi saisi itsenäisesti määrätä sosiaaliturvansa tason
1020242717>>
Jos Suomi liittyy EU:n jäseneksi, julkisen sektorin työpaikat vähenevät maastamme merkittävästi
122039205>>
Suomen vaikutusmahdollisuuksia EU:n päätöksentekoon ei ole syytä vähätellä, sillä maamme voi vaikuttaa ratkaisuihin paitsi ääniosuudellaan, myös aloitteilla ja keskustelulla
1726222112>>
EU on Suomelle ympäristöuhka, sillä vapaakauppaa ja talouskasvua ihannoivassa EU:ssa ympäristödirektiivit jäävät pelkiksi papereiksi
1221282610>>
Jos Suomi liittyy EU:n jäseneksi, tasavallan presidentin tulisi edustaa maatamme EU:n huippukokouksissa, koska presidentti johtaa maan ulkopolitiikkaa
2817181817>>
Pääministerin eikä presidentin olisi edustettava maatamme EU:n huippukokouksissa, koska parlamentarismi toteutuu näin paremmin
1920222017>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi