Miten seuraavat luonnehdinnat sopivat kuvaamaan Teidän henkilökohtaista käsitystänne EU:sta:

Vuosi 1994

Sopii hyvin
Toisaalta sopii, toisaalta ei
Sopii huonosti
En osaa sanoa


Kertoo avoimesti tavoitteistaan ja toiminnastaan
13393511>>
Lujittaa rauhan säilymistä Euroopassa
40331510>>
Ottaa ympäristönsuojelun vakavasti
28352212>>
Demokraattinen
16343215>>
Salailee asioita
26282617>>
Tasoittaa Euroopan maiden hyvinvointi- ja elintasoeroja
24352711>>
Toimii vahvojen ehdoilla
5125138>>
Ei välitä jäsenmaidensa kansalaisten mielipiteistä
29302712>>
Tarpeellinen Saksan ylivaltapyrkimysten estämiseksi
17253222>>
Korostaa liikaa taloudellisia arvoja, laiminlyö sosiaalisia
36321613>>
Vastuullinen
15362818>>
Byrokraattinen
54191014>>
Tehokkaasti johdettu
18323018>>
Edistää koko Euroopan hyvinvointia
26332612>>
Nopeasti kehittyvä
23352217>>
Yhdenmukaistaa liiaksi eri maiden oloja ja kulttuureja
28292713>>
Uhka pienten maiden kansalliselle olemassaololle
33193312>>
Nykyajan Neuvostoliitto, epäonnistumaan tuomittu utopia
22222924>>
Lähentää/edistää eri maiden kansalaisten vuorovaikutusta
41331211>>
Epäluotettava sopimuskumppani, josta ei edes pääse eroon
24223317>>
Kaikkia hyödyttävä työnjako- ja yhteistoimintajärjestelmä
14323219>>
Toimii vain taloudellisesti hyvinä aikoina, riitautuu huonoina
31271721>>
Vahvistaa Euroopan asemaa maailmanlaajuisessa kilpailussa
5125911>>
Jäämässä ajastaan jälkeen/taantuva
12233824>>
Osa väistämätöntä maailmanlaajuista integraatiokehitystä
31271822>>
Palvelee talouselämän tarpeita, ei tavallisten ihmisten
4330159>>
Länsimaisen sivistyksen ja arvomaailman vankka puolustaja
31321816>>
Kansallisten kulttuurien kuihduttaja
23223517>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi